ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  2 Μαΐου  2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 11 / 2012  έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  2ας Μαΐου  2012  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

2

ΕΞΕΤΑΣΗ προδικαστικησ προσφυγησ (ΆΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1 ν. 3886/2010) ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΚΜΕΤΑ-ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ κατά της ΑΡΝΗΣΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ κατά της από 24-4-2012 ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ κατά τΩΝ ΟΡΩΝ της ΑΡΙΘ. 2848/10-4-2012 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για ανάθεση σε ιδιώτη Η διαχείριση ΧΥΤΑ

 

 

Α.Ο.Ε 109/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Απορρίφθηκε  η από 30-4-2012 Προδικαστική Προσφυγή (άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3886/2010) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΚΜΕΤΑ - ΓΚΑΝΕΤΣΙΟΥ

 

2

ΕΞΕΤΑΣΗ προδικαστικησ προσφυγησ (ΆΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1 ν. 3886/2010) ΤΟΥ φιλιππου μερκουρη, κατά της ΑΡΝΗΣΗΣ Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ κατά της από 24-4-2012 ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ κατά τΩΝ ΟΡΩΝ της ΑΡΙΘ. 2848/10-4-2012 διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για ανάθεση σε ιδιώτη Η διαχείριση ΧΥΤΑ

 

 

Α.Ο.Ε 110/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Απορρίφθηκε  η από 30-4-2012 Προδικαστική Προσφυγή (άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3886/2010) του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή