ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος 2 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 4 / 2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2012 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΟΣΟ 1.914,00 €

Κ.Α. 10.6261.1

Α.Ο.Ε. 9 /2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την τοποθέτηση του μεταλλικού σκεπάστρου στου σχολικό κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου, για την άμεση αντιμετώπιση της εισροής υδάτων στο κτήριο

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 9272 ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΜΕΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 5.938,00 €

Κ.Α.

Α.Ο.Ε. 10 /2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την άμεση επισκευή του υπ’ αριθ. ΚΗΥ 9272 οχήματος του Δήμου

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΜΟΝ/ΛΕΣ ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16/2/2012 ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Της ΜΙΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε. 11 /2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σκιάθου τον Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο θα παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του μον/λούς Πρωτοδικείου Βόλου στη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου 2012 ή σε κάθε μεταναβολή συνεδρίαση, προς απόκρουση ασφαλιστικών μέτρων της Μίχου Κωνσταντινιάς κατά του Δήμου Σκιάθου

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 59/1121/13-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

Α.Ο.Ε. 12 /2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αριθ. 59/1121/13-2-2012 απόφαση Δημάρχου που αφορά την άμεση επισκευή οχημάτων για την αντιμετώπιση των επικείμενων έκτακτων καιρικών φαινομένων.

ΠΡΟΣΗΛΘΕ Η κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Να δώσει η Οικονομική Επιτροπή την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Παναγιώτη Αρμαμέντο του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωοδόχου Πηγής 5, όπως :

Α) Να μεταβεί στη Βοστόνη ΗΠΑ και να συνεργαστεί με τον δικηγόρο ΗΠΑ Δημήτριο Ιωαννίδη για τη προετοιμασία και τη διεξαγωγή της δίκης στις 5 Μαρτίου και

Β) Εφ' όσον υπάρξει πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό να μπορέσει να μεταφέρει την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου για την σύνταξη των όρων αυτού αφού προηγουμένως θα υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Σχετική η προηγούμενη Α.Ο.Ε. 244/2011

.

Α.Ο.Ε. 13 /2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στο δικηγόρο Αρμαμέντο Παναγιώτη για την υπόθεση κληροδοτήματος Γαλάτη στην Αμερική

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ και η κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Α. 00.6421 & 00.6423 ΩΣ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α. 00.6421 [μετακινήσεις αιρετών]

ΠΟΣΟ : 5.000,00 €

Κ.Α. 00.6423 [μετακινήσεις τρίτων]

ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 14/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.000,00 €

Χαρακτηρίζει τους Κ.Α.00.6421 & 00.6423

ως δεκτικούς χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Ψηφίζει:

Κ.Α. 00.6421 [μετακινήσεις αιρετών] ποσό 5.000,00 €

Κ.Α. 00.6423 [μετακινήσεις τρίτων] ποσό 5.000,00 €

Ορίζει υπόλογο του Χ.Ε. τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου κ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟ ΤΟΥ

Η απόδοση του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής θα γίνει το αργότερο εντός τριμήνου από την έκδοσή του

Στην απόφαση αυτή η

κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ψήφισε ΝΑΙ όσον αφορά τον ορισμό υπολόγου για τη μετακίνηση του Δημάρχου την οποία ψήφισε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι όσον αφορά τον ορισμό υπολόγου για τη μετακίνηση του δικηγόρου

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΆΝΕΔ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Κ.Α. 30.6462 ΠΟΣΟ 1.000,00 €

Κ.Α. 10.6461 ΠΟΣΟ 1.500,00 €

Κ.Α. 10.6462 ΠΟΣΟ 3.000,00 €

Κ.Α. 10.6463 ΠΟΣΟ 2.000,00 €

Α.Ο.Ε. 15/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την δαπάνη δημοσιεύσεων για το τρέχον οικονομικό έτος

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡ.ΜΕΣΑ (( Ταχυδρόμος, Θεσσαλία, Οδηγός εργατικής νομοθεσίας, Διαρκής ερμηνευτικός κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας, Δήμοσνετ)

Κ.Α. 00.6451

ΠΟΣΟ 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 16/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την δαπάνη συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το τρέχον οικονομικό έτος

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κ.Α. 20.6322

ΠΟΣΟ 2.000,00

Α.Ο.Ε. 17/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης των τελών κυκλοφορίας για το τρέχον οικονομικό έτος

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α. 20.6253 ΠΟΣΟ 3.000,00

Κ.Α. 30.6253 ΠΟΣΟ 5.000,00

Κ.Α. 30.6252 ΠΟΣΟ 3.500,00

Α.Ο.Ε. 18/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για τα ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος

7

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΟΣΟ 3.000,00 €

Κ.Α. 00.6515

Α.Ο.Ε. 19/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για το τρέχον οικονομικό έτος

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΟΣΟ: 300.000,0 €

Κ.Α. 00.6521

Α.Ο.Ε. 20/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης των τόκων δανείων εσωτερικού για το τρέχον οικονομικό έτος

9

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΥΤΑ

Κ.Α. 20.6142.0

Α.Ο.Ε. 21/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας της διαχείρισης του ΧΥΤΑ για 2 μήνες έναντι του ποσού των 19.500,00 € + Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και ψηφίζει την πίστωση στον Κ.Α. 20.6142.0

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η κ. ΡΟΔΑΝΑΛΚΗ – ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑΣ

ΠΟΣΟ: 202.500,00 €

Κ.Α. 00.6824

Α.Ο.Ε. 22/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την καταβολή των τόκων δανείων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το τρέχον οικονομικό έτος

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Κ.Α. 10.6422 ΠΟΣΟ: 2.000,00 €

Κ.Α. 30.6422 ΠΟΣΟ: 3.000,0 €

Α.Ο.Ε. 23/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων υπαλλήλων εκτός έδρας για το τρέχον οικονομικό έτος

12

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. ΠΟΣΟ

20.6412 1.000,00 €

30.6412 3.000,00 €

20.6414 1.500,00 €

30.6414 1.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.500,00 €

Α.Ο.Ε. 24/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για δαπάνες φορτοεκφορτώσεων για το τρέχον οικονομικό έτος

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κ.Α. 20.6263

ΠΟΣΟ 3.000,00

Α.Ο.Ε. 25/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την δαπάνη συντήρησης και έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος

14

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Κ.Α. 00.6111

ΠΟΣΟ 10.000,00

Α.Ο.Ε. 26/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων για το τρέχον οικονομικό έτος

15

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Ο.Ε. & ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κ.Α. 10.6111

ΠΟΣΟ 5.000,00

Α.Ο.Ε. 27/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την παράσταση νομικών συμβούλων στις συνεδριάσει των Δ.Σ. και της Ο.Ε. και την παροχή γνωμοδοτήσεων που αφορούν τη διοίκηση του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος

16

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Κ.Α. 00.6453

ΠΟΣΟ 900,00

Α.Ο.Ε. 28/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης της ετήσιας συνδρομής για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

17

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κ.Α. 00.6113.2

ΠΟΣΟ 18.000,00 €

Α.Ο.Ε. 29/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών Δ.Σ. και Ο.Ε. για το τρέχον οικονομικό έτος

18

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. 35.7132.02

ΠΟΣΟ 529,20

Α.Ο.Ε. 30/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την χρήση ραδιοσυχνότητας για το τρέχον οικονομικό έτος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ Σ.Ο.Λ (για έλεγχο της χρήσης του 2011)

Κ.Α. 00.6117

ΠΟΣΟ 10.607,52

Α.Δ.Σ. 294/2011

Α.Ο.Ε. 31/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για έλεγχο της χρήσης 2011 από Σ.Ο.Λ. σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 294/2011

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

20

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Χ.Υ.Τ.Α.

Κ.Α. 00.6821

ΠΟΣΟ 2.700,00 €

Α.Ο.Ε. 32/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για το πρόστιμο Χ.Υ.Τ.Α.

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36/852/01-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΩΝΩ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ)

Κ.Α. 30.6495

ΠΟΣΟ 2.200,00 €

Α.Ο.Ε. 33/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκε η αριθ. 36/852/01-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

22

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 46/1036/09-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΩΝΩ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ)

Κ.Α. 30.6495

ΠΟΣΟ 2.600,00 €

Α.Ο.Ε. 34/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκε η αριθ. 46/1036/09-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

23

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22/3/2012

ΠΟΣΟ: 1.500,00

Κ.Α. 00.6117

Α.Ο.Ε. 35/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας μέχρι τη λήξη της σύμβασης 22/3/2012

24

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/8/2012

ΠΟΣΟ: 6.264,00

Κ.Α. 00.6117

Α.Ο.Ε. 36/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σε τεχνικό ασφαλείας μέχρι τη λήξη της σύμβασης 30/8/2012

25

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/6/2012

ΠΟΣΟ : 11.685,00 €

Κ.Α. 10.6142.00

Α.Ο.Ε. 37/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με ταυτόχρονο έλεγχο για την προσαρμογή των λογιστικών σχεδίων μέχρι τη λήξη της σύμβασης 30/6/2012

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

26

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/6/2012

ΠΟΣΟ : 11.685,00 €

Κ.Α. 10.6142.00

Α.Ο.Ε. 38/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για λογιστική υποστήριξη του διπλογραφικού συστήματος για το έτος 2011 μέχρι τη λήξη της σύμβασης 30/6/2012

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

27

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Κ.Α. 00.6495

ΠΟΣΟ 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 39/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την αποξήλωση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

28

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κ.Α. 15.6162

ΠΟΣΟ: 16.730,00

Α.Ο.Ε. 40/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την μεταφορά των μαθητών

29

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 03/6/2012

ΠΟΣΟ : 7.371,86 €

Κ.Α. 00.6221.00

Α.Ο.Ε. 41/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την δαπάνη ταχυμεταφορών μέχρι τη λήξη της σύμβασης 3/6/2012

30

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Κ.Α. ΠΟΣΟ

10.6643 3.675,93 €

20.6641 22.004,71€

30.6641 16.332,65 €

35.6641 589,64 €

Α.Ο.Ε. 42/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση του υπόλοιπου της πίστωσης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών

31

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Κ.Α. ΠΟΣΟ

10.6634 515,34 €

20.6634 5.000,00 €

20.6635 347,59 €

Α.Ο.Ε. 43/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση του υπόλοιπου της πίστωσης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

32

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κ.Α. ΠΟΣΟ

10.6613.01 1.308,38 €

10.6613.02 6.023,72 €

Α.Ο.Ε. 44/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση του υπόλοιπου της πίστωσης διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος 2 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 4 / 2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2012 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΠΟΣΟ 1.914,00 €

Κ.Α. 10.6261.1

Α.Ο.Ε. 9 /2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την τοποθέτηση του μεταλλικού σκεπάστρου στου σχολικό κτήριο Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου, για την άμεση αντιμετώπιση της εισροής υδάτων στο κτήριο

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 9272 ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΡΤΗΓΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΜΕΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ

ΠΟΣΟ 5.938,00 €

Κ.Α.

Α.Ο.Ε. 10 /2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την άμεση επισκευή του υπ’ αριθ. ΚΗΥ 9272 οχήματος του Δήμου

Στην απόφαση αυτή δήλωσε ΠΑΡΟΥΣΑ η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

3

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΜΟΝ/ΛΕΣ ΠΡΩΤ/ΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16/2/2012 ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Της ΜΙΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε. 11 /2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Σκιάθου τον Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο θα παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί ενώπιον του μον/λούς Πρωτοδικείου Βόλου στη συνεδρίαση της 16ης Φεβρουαρίου 2012 ή σε κάθε μεταναβολή συνεδρίαση, προς απόκρουση ασφαλιστικών μέτρων της Μίχου Κωνσταντινιάς κατά του Δήμου Σκιάθου

4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 59/1121/13-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

Α.Ο.Ε. 12 /2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η αριθ. 59/1121/13-2-2012 απόφαση Δημάρχου που αφορά την άμεση επισκευή οχημάτων για την αντιμετώπιση των επικείμενων έκτακτων καιρικών φαινομένων.

ΠΡΟΣΗΛΘΕ Η κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Να δώσει η Οικονομική Επιτροπή την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Παναγιώτη Αρμαμέντο του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζωοδόχου Πηγής 5, όπως :

Α) Να μεταβεί στη Βοστόνη ΗΠΑ και να συνεργαστεί με τον δικηγόρο ΗΠΑ Δημήτριο Ιωαννίδη για τη προετοιμασία και τη διεξαγωγή της δίκης στις 5 Μαρτίου και

Β) Εφ' όσον υπάρξει πρόταση για εξώδικο συμβιβασμό να μπορέσει να μεταφέρει την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου για την σύνταξη των όρων αυτού αφού προηγουμένως θα υπάρχει γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Σχετική η προηγούμενη Α.Ο.Ε. 244/2011

.

Α.Ο.Ε. 13 /2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στο δικηγόρο Αρμαμέντο Παναγιώτη για την υπόθεση κληροδοτήματος Γαλάτη στην Αμερική

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. ΡΟΔΑΝΑΚΗ-ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ και η κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΑΛΑΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΣΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Α. 00.6421 & 00.6423 ΩΣ ΔΕΚΤΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Κ.Α. 00.6421 [μετακινήσεις αιρετών]

ΠΟΣΟ : 5.000,00 €

Κ.Α. 00.6423 [μετακινήσεις τρίτων]

ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 14/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 10.000,00 €

Χαρακτηρίζει τους Κ.Α.00.6421 & 00.6423

ως δεκτικούς χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Ψηφίζει:

Κ.Α. 00.6421 [μετακινήσεις αιρετών] ποσό 5.000,00 €

Κ.Α. 00.6423 [μετακινήσεις τρίτων] ποσό 5.000,00 €

Ορίζει υπόλογο του Χ.Ε. τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σκιάθου κ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟ ΤΟΥ

Η απόδοση του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής θα γίνει το αργότερο εντός τριμήνου από την έκδοσή του

Στην απόφαση αυτή η

κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ψήφισε ΝΑΙ όσον αφορά τον ορισμό υπολόγου για τη μετακίνηση του Δημάρχου την οποία ψήφισε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι όσον αφορά τον ορισμό υπολόγου για τη μετακίνηση του δικηγόρου

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΆΝΕΔ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Κ.Α. 30.6462 ΠΟΣΟ 1.000,00 €

Κ.Α. 10.6461 ΠΟΣΟ 1.500,00 €

Κ.Α. 10.6462 ΠΟΣΟ 3.000,00 €

Κ.Α. 10.6463 ΠΟΣΟ 2.000,00 €

Α.Ο.Ε. 15/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την δαπάνη δημοσιεύσεων για το τρέχον οικονομικό έτος

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡ.ΜΕΣΑ (( Ταχυδρόμος, Θεσσαλία, Οδηγός εργατικής νομοθεσίας, Διαρκής ερμηνευτικός κώδικας πολεοδομικής νομοθεσίας, Δήμοσνετ)

Κ.Α. 00.6451

ΠΟΣΟ 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 16/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την δαπάνη συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το τρέχον οικονομικό έτος

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Κ.Α. 20.6322

ΠΟΣΟ 2.000,00

Α.Ο.Ε. 17/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης των τελών κυκλοφορίας για το τρέχον οικονομικό έτος

6

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κ.Α. 20.6253 ΠΟΣΟ 3.000,00

Κ.Α. 30.6253 ΠΟΣΟ 5.000,00

Κ.Α. 30.6252 ΠΟΣΟ 3.500,00

Α.Ο.Ε. 18/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για τα ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος

7

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΟΣΟ 3.000,00 €

Κ.Α. 00.6515

Α.Ο.Ε. 19/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών για το τρέχον οικονομικό έτος

8

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΟΣΟ: 300.000,0 €

Κ.Α. 00.6521

Α.Ο.Ε. 20/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης των τόκων δανείων εσωτερικού για το τρέχον οικονομικό έτος

9

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΥΤΑ

Κ.Α. 20.6142.0

Α.Ο.Ε. 21/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ανάθεση της παροχής υπηρεσίας της διαχείρισης του ΧΥΤΑ για 2 μήνες έναντι του ποσού των 19.500,00 € + Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και ψηφίζει την πίστωση στον Κ.Α. 20.6142.0

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Η κ. ΡΟΔΑΝΑΛΚΗ – ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΜΑΡΙΓΩ

10

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΥΑΣ

ΠΟΣΟ: 202.500,00 €

Κ.Α. 00.6824

Α.Ο.Ε. 22/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την καταβολή των τόκων δανείων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το τρέχον οικονομικό έτος

11

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Κ.Α. 10.6422 ΠΟΣΟ: 2.000,00 €

Κ.Α. 30.6422 ΠΟΣΟ: 3.000,0 €

Α.Ο.Ε. 23/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για οδοιπορικά έξοδα μετακινουμένων υπαλλήλων εκτός έδρας για το τρέχον οικονομικό έτος

12

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Κ.Α. ΠΟΣΟ

20.6412 1.000,00 €

30.6412 3.000,00 €

20.6414 1.500,00 €

30.6414 1.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 6.500,00 €

Α.Ο.Ε. 24/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για δαπάνες φορτοεκφορτώσεων για το τρέχον οικονομικό έτος

13

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κ.Α. 20.6263

ΠΟΣΟ 3.000,00

Α.Ο.Ε. 25/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την δαπάνη συντήρησης και έλεγχο ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος

14

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

Κ.Α. 00.6111

ΠΟΣΟ 10.000,00

Α.Ο.Ε. 26/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την αμοιβή νομικών και συμβολαιογράφων για το τρέχον οικονομικό έτος

15

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Ο.Ε. & ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κ.Α. 10.6111

ΠΟΣΟ 5.000,00

Α.Ο.Ε. 27/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την παράσταση νομικών συμβούλων στις συνεδριάσει των Δ.Σ. και της Ο.Ε. και την παροχή γνωμοδοτήσεων που αφορούν τη διοίκηση του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος

16

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Κ.Α. 00.6453

ΠΟΣΟ 900,00

Α.Ο.Ε. 28/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης της ετήσιας συνδρομής για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

17

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κ.Α. 00.6113.2

ΠΟΣΟ 18.000,00 €

Α.Ο.Ε. 29/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών Δ.Σ. και Ο.Ε. για το τρέχον οικονομικό έτος

18

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

Κ.Α. 35.7132.02

ΠΟΣΟ 529,20

Α.Ο.Ε. 30/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την χρήση ραδιοσυχνότητας για το τρέχον οικονομικό έτος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ Σ.Ο.Λ (για έλεγχο της χρήσης του 2011)

Κ.Α. 00.6117

ΠΟΣΟ 10.607,52

Α.Δ.Σ. 294/2011

Α.Ο.Ε. 31/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για έλεγχο της χρήσης 2011 από Σ.Ο.Λ. σύμφωνα με την Α.Δ.Σ. 294/2011

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

20

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Χ.Υ.Τ.Α.

Κ.Α. 00.6821

ΠΟΣΟ 2.700,00 €

Α.Ο.Ε. 32/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για το πρόστιμο Χ.Υ.Τ.Α.

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

21

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 36/852/01-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΩΝΩ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ)

Κ.Α. 30.6495

ΠΟΣΟ 2.200,00 €

Α.Ο.Ε. 33/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκε η αριθ. 36/852/01-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

22

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 46/1036/09-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΩΝΩ (ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ)

Κ.Α. 30.6495

ΠΟΣΟ 2.600,00 €

Α.Ο.Ε. 34/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίθηκε η αριθ. 46/1036/09-02-2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

23

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22/3/2012

ΠΟΣΟ: 1.500,00

Κ.Α. 00.6117

Α.Ο.Ε. 35/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σε γιατρό εργασίας μέχρι τη λήξη της σύμβασης 22/3/2012

24

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/8/2012

ΠΟΣΟ: 6.264,00

Κ.Α. 00.6117

Α.Ο.Ε. 36/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σε τεχνικό ασφαλείας μέχρι τη λήξη της σύμβασης 30/8/2012

25

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/6/2012

ΠΟΣΟ : 11.685,00 €

Κ.Α. 10.6142.00

Α.Ο.Ε. 37/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με ταυτόχρονο έλεγχο για την προσαρμογή των λογιστικών σχεδίων μέχρι τη λήξη της σύμβασης 30/6/2012

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

26

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30/6/2012

ΠΟΣΟ : 11.685,00 €

Κ.Α. 10.6142.00

Α.Ο.Ε. 38/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για λογιστική υποστήριξη του διπλογραφικού συστήματος για το έτος 2011 μέχρι τη λήξη της σύμβασης 30/6/2012

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

27

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

Κ.Α. 00.6495

ΠΟΣΟ 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 39/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την αποξήλωση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου.

Στη απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

28

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Κ.Α. 15.6162

ΠΟΣΟ: 16.730,00

Α.Ο.Ε. 40/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την μεταφορά των μαθητών

29

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 03/6/2012

ΠΟΣΟ : 7.371,86 €

Κ.Α. 00.6221.00

Α.Ο.Ε. 41/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση της πίστωσης για την δαπάνη ταχυμεταφορών μέχρι τη λήξη της σύμβασης 3/6/2012

30

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Κ.Α. ΠΟΣΟ

10.6643 3.675,93 €

20.6641 22.004,71€

30.6641 16.332,65 €

35.6641 589,64 €

Α.Ο.Ε. 42/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση του υπόλοιπου της πίστωσης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών

31

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Κ.Α. ΠΟΣΟ

10.6634 515,34 €

20.6634 5.000,00 €

20.6635 347,59 €

Α.Ο.Ε. 43/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση του υπόλοιπου της πίστωσης διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

32

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Κ.Α. ΠΟΣΟ

10.6613.01 1.308,38 €

10.6613.02 6.023,72 €

Α.Ο.Ε. 44/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε η ψήφιση του υπόλοιπου της πίστωσης διαγωνισμού για την προμήθεια έντυπου υλικού

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή