ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος 12 Ιανουαρίου  2012

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 2 / 2012 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου  2012  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/12/2011


Α.Ο.Ε. 3/2012

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2011

Στην απόφαση αυτή μειοψήφη-σε η κ. Φιλαρέτου Αναστασία

2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010, δίνεται αρμοδιότητα στην Οικονομική  Επιτροπή να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημοσίους υπαλλήλους, ή ειδικούς επιστήμονες,  για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών.

Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε μία επιτροπή για την διεξαγωγή  και αξιολόγηση  προσφορών δημοπρασίας  μίσθωσης ακινήτων και  παροχής υπηρεσιών  με ανοικτό διαγωνισμό , που θα διεξαχθούν κατά το τρέχον έτος 2012.

 

Α.Ο.Ε. 4/2012

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίστηκε να παραμείνει ως έχει η προηγούμενη 71/2011 Α.Ο.Ε. και να συνεχίσει να απαρτίζεται η επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΠΑΣΧΑΛΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ως Πρόεδρο,

τακτικό μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

2.ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ ,

αναπληρωματικό μέλος Οικονομικής

Επιτροπής

3.ΜΑΣΟΥΡΟ ΧΡΗΣΤΟ τακτικό μέλος

Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.ΤΣΟΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τακτικό μέλος

Οικονομικής Επιτροπής

2. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

αναπληρωματικό μέλος

Οικονομικής Επιτροπής

3. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ τακτικό

μέλος Οικονομικής  Επιτροπής

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή