ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκιάθος 27 Δεκεμβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ’ αριθ. 23 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 2011 και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.270,54 € ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κ.Α. 00.6711

ΠΟΣΟ: 9.270,54 €

Α.Ο.Ε. 241/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ PORTAL www.skiathos.gr

Κ.Α. 10.6266

ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 242/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση για παροχή υποστήριξης της διαδικτυακής πύλης PORTAL www.skiathos.gr

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Από τη συνεδρίαση απείχε της ψηφοφορίας ο κ. Μαθηνός Ζαχαρίας έχοντας έννομο συμφέρον.

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κ.Α. 00.6521

ΠΟΣΟ: 48.100,00 €

Α.Ο.Ε. 243/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση για την καταβολή τόκων δανείων εσωτερικού

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

4

ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Α.Ο.Ε. 244/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στο δικηγόρο Αρμαμέντο Παναγιώτη για την υπόθεση κληροδοτήματος Γαλάτη στην Αμερική

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο κ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Από τη συνεδρίαση απείχε της ψηφοφορίας η κ. Φιλαρέτου Αναστασία έχοντας έννομο συμφέρον.

5

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΣΥΡΕΤΑΙ το θέμα λόγω ακύρωσης της απόφασης περί επιβολής του τέλους από την απ/νη Δ/ση Θ.& Σ.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  27 Δεκεμβρίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 23 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

1

ΨΗΦΙΣΗ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 9.270,54 € ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Κ.Α.  00.6711

ΠΟΣΟ:  9.270,54 €

Α.Ο.Ε. 241/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

2

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ PORTAL www.skiathos.gr

Κ.Α. 10.6266

ΠΟΣΟ: 5.000,00 €

Α.Ο.Ε. 242/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση για παροχή υποστήριξης της διαδικτυακής  πύλης PORTAL www.skiathos.gr

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Από τη συνεδρίαση απείχε της ψηφοφορίας ο κ. Μαθηνός Ζαχαρίας έχοντας έννομο συμφέρον.

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Κ.Α. 00.6521

ΠΟΣΟ: 48.100,00 €

Α.Ο.Ε. 243/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η πίστωση για την καταβολή τόκων δανείων εσωτερικού

Στην απόφαση αυτή δήλωσαν ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

4

ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

 

Α.Ο.Ε. 244/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίσθηκε η ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στο δικηγόρο Αρμαμέντο Παναγιώτη για την υπόθεση κληροδοτήματος Γαλάτη στην Αμερική

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε ο κ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Από τη συνεδρίαση απείχε της ψηφοφορίας η κ. Φιλαρέτου Αναστασία έχοντας έννομο συμφέρον.

5

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

 

ΑΠΟΣΣΥΡΕΤΑΙ το θέμα λόγω ακύρωσης της απόφασης περί επιβολής του τέλους  από την απ/νη Δ/ση Θ.& Σ.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή