ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Σκιάθος  14 Δεκεμβρίου  2011

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 22 / 2011 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

 

1

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 192/2011 Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3482/130623/2011

 

2

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10432/12-12-2011 ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε να συζητηθούν τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα ως κατεπείγοντα.

Λόγω αδυναμίας επικοινωνίας με τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου η συζήτησή τους αποφασίσθηκε να γίνει κατά τη διάρκεια  της συνεδρίασης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 288/2011  Α.Δ.Σ.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζεται να συζητηθεί κατά τη διάρκεια  της συνεδρίασης για περισσότερη διευκρίνιση των όρων από την υπηρεσία

3

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α.Δ. διενέργειας:

638/10056/25-11-11

Κ.Α. 15.6413

ΠΟΣΟ: 6.692,00

Α.Ο.Ε. 226/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

4

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Κ.Α.  20.6022.01

ΠΟΣΟ: 9.219,06

Α.Ο.Ε. 227/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

5

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Κ.Α. 15.6022.01

ΠΟΣΟ: 1.098,92

Α.Ο.Ε. 228/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

6

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΩΝ

ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Α.Ο.Ε. 229/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν καταγγέλλεται το συμφωνητικό, διότι έχει εκλείψει ο λόγος καταγγελίας

 

7

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΞ' ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Α.Ο.Ε. 230/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταγγέλλεται το συμφωνητικό με τον ΚΟΥΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ

Α.Ο.Ε. 231/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν καταγγέλλεται το συμφωνητικό, των:

BLUE HORISON A.E.

ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΡΙΦΥΛΗ,

διότι έχει εκλείψει ο λόγος καταγγελίας

Α.Ο.Ε. 232/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν καταγγέλλεται το συμφωνητικό, των:

ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,

ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΓΓΕΛΗ επειδή πρόκειται για μικρή οφειλή και να τους δοθεί προθεσμία ενός μηνός προκειμένου να συμμορφωθούν με τους όρους της σύμβασης

8

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

Α.Ο.Ε. 233/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

9

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

 

Α.Ο.Ε. 234/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

10

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 2.000,00 € ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Α.Ο.Ε. 235/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΠΡΟΣΗΛΘΕ Ο κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ τακτικό μέλος Ο.Ε.

12

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σχετική η αριθ. 11/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 236/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Στη συνεδρίαση αυτή

Δήλωσαν παρόντες οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.

ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

12

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Μέχρι να κατατεθεί στην υπηρεσία η έγκριση νομιμότητας της απόφασης από την Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε.

13

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Σχετικό το υπ' αριθ. 10364/8-12-2011 αίτημα

ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 14η /12/2011 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

14/12/2011 και ώρα  10:00

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟ 12/12/2011 ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην υπ' αριθ. 22 / 2011 συνεχιζόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου  2011  και των αποφάσεων που λήφθηκαν περιληπτικά

ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ  ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΑ

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ κ. κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ τακτικά μέλη της Ο.Ε. και ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΤΡΑΚΟΣΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε.

1

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10432/12-12-2011 ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Α.Ο.Ε. 237/2011

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Λόγω κατάθεσης ένστασης κατά της Α.Δ.Σ για την επιβολή του τέλους για το έτος 2011 αναμένεται η εκδίκαση της ένστασης προκειμένου να αποφανθούν αφού κατατεθούν νέα στοιχεία από την Υ.Π.Α. με ενσωματωμένες εκθέσεις των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον κρατικό αερολιμένα Σκιάθου Για το 2012 το τέλος θα είναι 52,12 € ανάλογα με τον τόνο που θα καταμετρούνται από τον οδηγό του απορριμματοφόρου ή από κατάσταση του αερολιμενάρχη

Στην απόφαση αυτή ο δημοτικός σύμβουλος

κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ δήλωσε ΠΑΡΩΝ ως προς την επιβολή του τέλους για το 2011 και ψηφίζει θετικά ως προς την επιβολή αυτού το 2012.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ Ο κ. ΔΙΟΛΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ τακτικό μέλος της Ο.Ε.

2

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 192/2011 Α.Ο.Ε. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ»

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3482/130623/2011

Α.Ο.Ε. 238/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ακυρώνεται η υπ' αριθ. 192/2011 Α.Ο.Ε. και αποφασίζεται να ασκηθεί προσφυγή κατά της αριθ. 3482/130623/2011 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και δίνει την ειδική εντολή και  πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Βόλου κ. Στέφανο Καραγεώργο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες  για την κατάθεσή της.

ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ  ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΑ

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘ. 288/2011  Α.Δ.Σ.

Α.Ο.Ε. 239/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζουν τους όρους δημοπράτησης  για την αγορά οικοπέδου για την στέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ 4ΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΦΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ Η κ. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΙΑΣΗ

4

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Σχετικό το υπ' αριθ. 10364/8-12-2011 αίτημα

Α.Ο.Ε. 240/2011

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίσθηκε για τις όμορες επιχειρήσεις, πλην των ξενοδοχείων, στον αιγιαλό ΑΧΛΑΔΙΕΣ επειδή δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση να μειωθεί το τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο στην επόμενη κατηγορία με το ποσό των 42,18 €/τ.μ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ-ΤΣΟΛΟΒΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΔΩ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή