ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 30 Δεκεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

                       Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

92η/30.12.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Έγκριση της 1ης τροποποίησης της Απόφασης του Δημάρχου Σκιάθου που αφορά την υλοποίηση με ίδια μέσα της Πράξης: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2.α του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό 087 (Α/Α ΟΠΣ: 4230).

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου

Α.Ο.Ε 400/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του αριθμ. 14357/29-12-2020 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Την κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ερπυστριοφόρου μηχανήματος έργου στην «HELLASPARTS Ε.Π.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Σύνταξη σχεδίου ΟΠΔ οικ. Έτους 2021 ως προς το τμήμα που αφορά τον Δήμο Σκιάθου.  

Α.Ο.Ε 401/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ οικ. έτους 2021 ως προς το τμήμα που αφορά το Δήμο Σκιάθου :

  • πίνακας 5.Α για το Δήμο Σκιάθου «Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Σκιάθου»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή