ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 13 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

69η/13.10.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον ΚΑΕ 00-6731.00 του προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, ποσού 4.200,00 ευρώ για την έκτακτη επιχορήγηση, επιπροσθέτως της τακτικής που λαμβάνει η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου, η οποία θα τη χρησιμοποιήσει για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Γυμνασίου - Λυκείου.

Α.Ο.Ε 306/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 00-6731.00 για την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Λυκείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή