ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                             Σκιάθος, 09 Οκτωβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

68η/09.10.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.700,00 € στον κα. 00-6421   του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 12/10/2020 και την επόμενη 13/10/2020 θα ταξιδέψει για Μιλάνο Ιταλίας και εν συνεχεία με τρένο στο Ρίμινι για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και θα επιστρέψει στις 15/10/2020 στο Μιλάνο και την ίδια ημέρα αεροπορικώς στην Αθήνα και στην Σκιάθο θα επιστρέψει στις 16/10/2020.

Α.Ο.Ε 304/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εξειδικεύει πίστωση ποσού 1.700,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6421 και εγκρίνει αποζημίωση για την μετακίνηση του Δημάρχου Θεόδωρου Τζούμα

  1. 2.

Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.700,00€ στον κα. 00-6421 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και έγκριση αποζημίωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ αεροπορικώς από την Σκιάθο στην Αθήνα στις 12/10/2020 και την επόμενη 13/10/2020 θα ταξιδέψει για Μιλάνο Ιταλίας και εν συνεχεία με τρένο στο Ρίμινι για να παραστεί στην τουριστική έκθεση και θα επιστρέψει στις 15/10/2020 στο Μιλάνο και την ίδια ημέρα αεροπορικώς στην Αθήνα και στην Σκιάθο θα επιστρέψει στις 16/10/2020.

Α.Ο.Ε. 305/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει πίστωση ποσού 1.700,00 ευρώ στον ΚΑΕ 00-6421 και εγκρίνει αποζημίωση για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαθηνού Αδαμάντιου του Μιχαήλ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή