ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

62η/17.09.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Μείωση   ποσού καταβολής μισθωμάτων για το "Κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου" .

Α.Ο.Ε 283/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίσει για τους Καλαμποκά Κωνσταντίνο του Θεμιστοκλή, Βοτάνου Στέλλα του Βασιλείου, Σανιδά Λάμπρο του Δημητρίου, Πασχάλη Σοφία του Δημητρίου, Κάντογλου Περσεφόνη του Ηλία, Αργυρόπουλο Αθανάσιο του Ευσταθίου, Βογιατζή Δημήτριο του Γεωργίου, Διολέττα Παναγιώτη του Ιωάννη, Μυγδαλάκη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, Διολέττα Δημήτριο του Ιωάννη, Maritimo Μονοπρόσωπη ΙΚΕ που δραστηριοποιούνται στο "Κτήμα Κουκουναριών", το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος σε ποσοστό 40% του συμφωνηθέντος ανταλλάγματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή