ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 08 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

57η/08.09.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

1) Ανάκληση της 262 Α.Ο.Ε (λόγω λάθους Κ.Α.Ε.) 2) Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 2.629,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας εκδήλωσης τιμής και μνήμης για τους πεσόντες ναυτικούς του υποβρυχίου «Κατσώνης».

Α.Ο.Ε 267/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Ανακαλεί την 262 ΑΟΕ

2)Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό 2.629,00€ στον ΚΑΕ 00-6443.00 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή