ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 04 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

56η/04.09.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Συμμόρφωση με την 1027/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ, ακύρωση της αριθμ. 173/25-06-2020 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής και ανάδειξη ως προσωρινού ανάδοχου την "Κατασκευαστική Ναυαγοσωστική Μ.Ε.Π.Ε."

Α.Ο.Ε 260/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Να συμμορφωθεί με την 1027/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ
  2. Ακυρώνει την αριθμ. 173/25-06-2020 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής.
  3. Αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο την «Κατασκευαστική Ναυαγοσωστική Μ.Ε.Π.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή