ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                              Σκιάθος, 24 Αυγούστου2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

51η/24.8.2020 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

2ηEισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 246/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020

2

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ

Α.Ο.Ε 247/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση συνολικού ποσού 34.000,00 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του ΕΠΑΛ Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Αποδοχή δωρεάς ενός οχήματος παντοδαπού εδάφους γενικής χρήσης, μάρκας Chevrolet, μοντέλο Μ1008 4Χ4 Pickup, αριθμού πλαισίου 1407264053051.

Α.Ο.Ε 248/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς ενός οχήματος παντοδαπού εδάφους γενικής χρήσης, μάρκας Chevrolet, μοντέλο Μ1008 4Χ4 Pickup, αριθμού πλαισίου 1407264053051 που προσφέρει η εταιρεία   ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

  1. 2.

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8κ.μ. για τις ανάγκες του Δήμου Σκιάθου, έγκριση της αριθμ. 06/2020 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου και των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, καθορισμός των όρων της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης.

Α.Ο.Ε.249/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τη διενέργεια με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας μιας (1) υπερκατασκευής απορριμματοφόρου τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8κ.μ., συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 49.600,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ : 20-7131.04 με τίτλο «Προμήθεια υπερκατασκευής για απορριμματοφόρο όχημα μύλος» του προϋπολογισμού του έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.

2. Εγκρίνει την αριθμ. 06/2020 Μελέτης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που περιγράφονται σε αυτή.

3. Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης και του κριτηρίου ανάθεσης

  1. 3.

Απόδοση λογαριασμού του υπ' αριθμ. Β/259/2020 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 144/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Ο.Ε. 250/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπάλληλο υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος κ. Ιωάννη Σταγάκη

Απαλλάσσει τον Ιωάννη Σταγάκη από υπόλογο του ποσού των 3.000,00 ευρώ, στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το αρίμθΒ/259/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή