ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 13 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

49η/13.08.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

11

Τροποποίηση της αρ. 56/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λήψης μέτρων του Δήμου Σκιάθου, με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών που επλήγησαν από τον COVID-19 ως προς την πρώτη υποομάδα των ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού της Α παραγράφου.

Α.Ο.Ε 237/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση αρ. 56/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λήψης μέτρων του Δήμου Σκιάθου, με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών που επλήγησαν από τον COVID-19 ως προς την πρώτη υποομάδα των ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού της Α παραγράφου

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ύψους 7.250,00 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου από το Δήμο Σκιάθου

Α.Ο.Ε 238/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει έκτακτη επιχορήγηση ύψους 7.250,00 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου από το Δήμο Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή