ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 11 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

48η/11.08.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Καθορισμός όρων δημόσιας πρόσκλησης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε 235/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 1ου Ημερησίου ΕΠΑΛ Βόλου με έδρα τον Δήμο Σκιάθου

  1. 2.

Eισηγητική Εκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας, για την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 236/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 5η   αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή