ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 04 Αυγούστου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

47η/04.08.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση του 8280/03-08-2020 Πρακτικού της τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 198/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΜΒΩ13-ΩΥ1)   απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και ανάδειξη αναδόχου.

Α.Ο.Ε. 234/2020     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 8280/03-08-2020 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίσθηκε με την υπ΄ αριθμ. 198/2020 (ΑΔΑ: ΨΤΜΒΩ13-ΩΥ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου και

Αναδεικνύει ανάδοχο για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» , τον μελετητή ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡ. ΝΙΚΟΛΑΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, με ποσοστό έκπτωσης ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ (12,00%).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή