ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 28 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

44η/28.07.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

3Η Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020

Α.Ο.Ε 219/2020 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Αποδέχεται την κατανομή της χρηματοδότησης των 65.520,00 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 ( ΜΙS 5067676), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιάθου», σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ.2263/15-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΠ97ΛΡ-Λ18) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

Β) Η κατανομή της χρηματοδότησης των 65.520,00 € από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 ( ΜΙS 5067676), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιάθου» εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα της 4ης αναμόρφωσης.

Γ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σκιάθου»

  1. 2.

Τροποποίηση της 88/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Α.Ο.Ε. 220/2020 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την 88/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής όσον αφορά την καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης ως εξής:

Α) Ποσό 16.297,48€ να καταβληθεί στις 31/10/2020

Β) Ποσό 21.729,96€ να καταβληθεί στις 31/10/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή