ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 24 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

43η/24.07.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Τροποποίηση της αρ. 169/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αναπροσαρμογής τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2020 για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19

Α.Ο.Ε 215 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της αρ. 169/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου των δημοτικών τελών χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2020

  1. 2.

Τροποποίηση της αρ. 56/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λήψης μέτρων του Δήμου Σκιάθου, με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών που επλήγησαν από τον COVID-19 ως προς την πρώτη υποομάδα των   ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού της Α παραγράφου.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

  1. 3.

Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 548,08 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 35-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»   του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για την προμήθεια   υλικών για επισκευή επτά (7) ασυρμάτων του Δήμου.

Α.Ο.Ε 216 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει και κατανέμει ποσό   548,08 στον ΚΑΕ 35-6264 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»

  1. 4.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤON ΑΡ. 1153/2020 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΣΟΥ 80,00 ΕΥΡΩ

Α.Ο.Ε 217ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή συνολικού ποσού 80,00 ευρώ από τον   παραπάνω χρηματικό καταλόγο που χρεώθηκε η εταιρεία ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΕΙΛΙΝΓΚ ΝΕΠΑ

  1. 5.

Υποβολή μηνιαίου λογαριασμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.

Α.Ο.Ε 218 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον μηνιαίο λογαριασμό εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2020 του Δήμου Σκιάθου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή