ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 28 Νοεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

50η/28.11.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ 171/2019 απόφαση της Οικονομικής

επιτροπής όσον αφορά τον ορισμό υπολόγου.

Α.Ο.Ε. 179/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται η υπ’ αρίθμ. 171/2019 Α.Ο.Ε. ως προς τον ορισμό του υπολόγου, απαλλάσσοντας την Σάχου Αικατερίνη από υπόλογο και ορίζοντας στη θέση της τον Ταμπάκη Βασίλειο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν αποφασιστεί με την υπ’ αρίθμ. 171/2019 Α.Ο.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή