ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                         Σκιάθος, 19 Νοεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

48η/19.11.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής του για να εκπροσωπήσει το Δήμο Σκιάθου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας κατά την δικάσιμο της 22ας Νοεμβρίου του έτους 2019 ή όποτε ήθελε τυχόν οριστεί μετά από αναβολή, όποτε συζητείται η από 12/12/2018 και με αρ. κατάθεσης 55/22-01-2019 έφεση του ΝΠΔΔ - ΟΤΑ με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ", που εδρεύει στη Σκιάθο και εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο Σκιάθου, με ΑΦΜ: 090122675 ΔΟΥ Νέας Ιωνίας Βόλου κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενης με ΑΦΜ: 095244711 ΔΟΥ Β΄ Λάρισας και κατά της υπ΄αρ 263/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (τακτική διαδικασία), να παραστεί και να καταθέσει προτάσεις - προσθήκη - αντίκρουση και όλα τα έγγραφα με σκοπό την απόρριψη της πρωτόδικης απόφασης και την εν γένει ευόδωση της υπόθεσης υπέρ των δικαιωμάτων του Δήμου Σκιάθου και γενικά να ενεργήσει ότι κατά την κρίση του είναι αναγκαίο για την ευόδωση της υπόθεσης προς όφελος του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 157/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Σκιάθου ο Αλέξανδρος Τζούμας και

καθορίζεται η αμοιβή του στο ποσό των 357,12 ευρώ.

  1. 2.

Έγκριση αναδρομικά τη με χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δικαιολογημένη κατεπείγουσα μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου, κ. Γιαμαρέλου Νικόλαου του Αναργύρου, στις 11/11/2019 από τη Σκιάθο στο Βόλο και από εκεί στη Λάρισα, για να παραβρεθεί στις 12/11/2019 κατεπειγόντως στις εκλογές του νέου Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας του Εποπτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της ΠΕΔ στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και να επιστρέψει στις 13/11/2019 στη Σκιάθο. Κατανομή ποσού 111,00   ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019( Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε. 158/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται αναδρομικά η δικαιολογημένη κατεπείγουσα μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου, Γιαμαρέλου Νικόλαου.

Εξειδικεύεται η εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6421 πίστωση του π/υ 2019 ως εξής: 110,00€ για τη μετακίνηση και αποζημίωση του Δημοτικού Συμβούλου, Γιαμαρέλου Νικόλαου Κατανέμεται το ποσό των 111,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  1. 3.

Έγκριση αναδρομικά της με χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   δικαιολογημένης κατεπείγουσας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις 14/11/2019 από την Σκιάθο στο Βόλο και από εκεί στην Αθήνα   για να παραβρεθεί κατεπειγόντως   στο Υπουργείο Τουρισμό και στο ΤΑΥΠΕΔ   για να συζητηθεί το θέμα της πλωτής μαρίνας   και να επιστρέψει στις 16/11/2019 στην Σκιάθο. Κατανομή ποσού 400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019

( Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε. 159/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται αναδρομικά η δικαιολογημένη κατεπείγουσα μετακίνηση του Δημάρχου, Θεόδωρου Τζούμα.

Εξειδικεύεται η εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6421 του π/υ 2019 ως εξής: 400,00€ για τη μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου, Θεόδωρου Τζούμα.

Κατανέμεται το ποσό των 400,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

  1. 4.
Έγκριση αναδρομικά της με χωρίς προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   δικαιολογημένης κατεπείγουσας μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θεόδωρου Τζούμα του Παράσχου, στις 12/11/2019 από τη Σκιάθο στον Βόλο και από εκεί στη Λάρισα, για να παραβρεθεί κατεπειγόντως στις εκλογές στο νέο Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας του Εποπτικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της ΠΕΔ στην Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και να επιστρέψει αυθημερόν στην Σκιάθο. Κατανομή ποσού 96,35 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση αιρετών» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 (Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1.δ. του ν. 4623/9.8.2019).

Α.Ο.Ε. 160/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται αναδρομικά η δικαιολογημένη κατεπείγουσα μετακίνηση του Δημάρχου, Θεόδωρου Τζούμα.

Εξειδικεύεται η εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 00-6421 του π/υ 2019 ως εξής: 96,35€ για τη μετακίνηση και αποζημίωση του Δημάρχου, Θεόδωρου Τζούμα.

Κατανέμεται το ποσό των 96,35 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6421.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή