ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                               Σκιάθος, 20 Αυγούστου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

42η/20.08.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια προκαταβολή (1ος κύκλος έτους 2019).

Α.Ο.Ε. 114/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή (1ος ΚΥΚΛΟΣ 2019).

  1. 2.

Έγκριση μετακίνησης των οχημάτων ΚΗΥ 9204 και ΚΗΙ 4643 από τον Βόλο στη Σκιάθο, και του ΚΗΥ 9273 από τα Τρίκαλα στη Σκιάθο, με οδηγό τον Γκανάτσα Αθανάσιο, από τις 23-8-2019 έως τις 27-8-2019 και διάθεση πίστωσης ύψους 700,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»   για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

Α.Ο.Ε. 115/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 700,00 ευρώ.

Ορίζεται υπόλογος ο Γκανάτσας Αθανάσιος.

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 3.
Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 116/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται το ποσό των 930,00 ευρώ ως αμοιβή του δικηγόρου Στέφανου Καραγεώργου, στον ανατέθηκε υπόθεση από την Οικονομική επιτροπή   (112/2019 Α.Ο.Ε.).

  1. 4.
Λήψη απόφασης για την έκδοση Xρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την έγκριση δαπάνης επέκτασης δημοτικού φωτισμού εντός και εκτός του σχεδίου πόλης του Δήμου Σκιάθου και διάθεση πίστωσης ύψους 45.920,38 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20.7325.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του Δήμου Σκιάθου σύμφωνα με την μελέτη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΔΔΗΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή