ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                     Σκιάθος, 22 Ιουλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

37η/22.07.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος σχετικά με την άσκηση δικαστικών προσφυγών επί δεκάξι (16) αποφάσεων του Λιμενάρχη Σκιάθου περί επιβολής προστίμων λόγω μη έγκαιρης πρόσληψης ναυαγοσώστων.

Α.Ο.Ε. 104/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο κ. Καραγέωργος Στέφανος.

  1. 2.
Έγκριση μετακίνησης των οχημάτων ΚΗΥ 9204 και ΚΗΙ 4643 από τον Βόλο στη Σκιάθο, με οδηγό τον Γλυμπάτσα Σωτήρη, στις 25-7-2019 και διάθεση πίστωσης ύψους 288,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-6263 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» για έκδοση εντάλματος προπληρωμής.

Α.Ο.Ε. 105/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 288,00 ευρώ.

Ορίζεται υπόλογος ο Γλυμπάτσας Σωτήριος.

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή