ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 31 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

28η/31.05.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω κατεπείγοντος.

Α.Ο.Ε. 87/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Απευθείας ανάθεση στον Ράπτη Γεώργιο, που ανακηρύχτηκε ανάδοχος προμήθειας καυσίμων (στον διαγωνισμό που διενεργείται για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών) εωσότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και με την διαδικασία του κατεπείγοντος μέχρι του ποσού των 18.000,00 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το κενό της έλλειψης καυσίμων στο Δήμο μας μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

  1. 2.
Απόδοση λογαριασμού του υπ’ αρίθμ. Β 229/2019 ΧΕΠ Προπληρωμής και απαλλαγή του υπολόγου, Παναγιώτη Τούρλα σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 81/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Α.Ο.Ε. 88/2019   ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, έτσι όπως υποβλήθηκε από την δημοτική υπάλληλο Ευαγγελία Τσουρού.

  1. Απαλλάσσει την Ευαγγελία Τσουρού από υπόλογο του ποσού των 11.210,24 ευρώ, στο όνομα της οποίας είχε εκδόθηκε το αριθμ. Β 32/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή