ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 8 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

24η/08.05.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Έγκριση μετακίνησης των οχημάτων ΚΗΥ 9273 από τη Σκιάθο στα Τρίκαλα και ΚΗΙ 4643 από το Αιγάλεω στο Βόλο και επιστροφή Σκιάθο, με οδηγό τον Γκανάτσα Αθανάσιο, από 13-5-2019 έως 17-5-2019, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και ορισμός υπολόγου.

Α.Ο.Ε. 78/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 600,00 ευρώ.

Ορίζεται υπόλογος ο Γκανάτσας Αθανάσιος.

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή