ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                      Σκιάθος, 6 Μαΐου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

23η/06.05.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Λήψη απόφασης για ανάκληση μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης (Βασιλειάδου, Χριστέλη).

Α.Ο.Ε. 73/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλούνται τα μισθωτήρια.

  1. 2.
Λήψη απόφασης για αποδοχή της πράξης ανάκλησης μισθωτηρίων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού που συνάφθηκαν από την Κτηματική Υπηρεσία καθώς και διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών. (Μανίκας, Ιωνική Ξενοδοχειακή Εμπορική Α.Ε.)

Α.Ο.Ε. 74/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Γίνεται αποδεκτή η πράξης ανάκλησης της Κτηματική Υπηρεσίας.

  1. 3.
Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προθεσμίας καταβολής της Α δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές». (MARITTIMO Μονοπρόσωπη ΙΚΕ).

Α.Ο.Ε. 75/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση καταβολής της Α δόσης έως 30.6.2019.

  1. 4.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων προς το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, στη συνεδρίαση της 20-02-2020, επί της από 18-09-2014 προσφυγής του Γεωργίου Καραστατήρα του Αντωνίου κατά του Δήμου Σκιάθου και κατά της υπ’ αριθ. 87/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 76/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο κ. Καραγέωργος Στέφανος.

  1. 5.
Εξέταση του πρακτικού γνωμοδότησης επί της υπ’ αρίθμ. 3680/3.5.2019 ένστασης.

Α.Ο.Ε. 77/2019     ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτεται η ένσταση ως μη αποδεκτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή