ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Σκιάθος, 25 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

22η/25.04.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.
Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προθεσμίας καταβολής της Α δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές». (Αργυρόπουλος Αθανάσιος).

Α.Ο.Ε. 70/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση καταβολής της Α δόσης έως 30.6.2019.

  1. 2.
Λήψη απόφασης για παράταση ή μη προθεσμίας καταβολής της Α δόσης συμφωνητικού παραχώρησης αιγιαλού στην περιοχή «Κουκουναριές». (Καλαμποκάς Κωνσταντίνος).

Α.Ο.Ε. 71/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση καταβολής της Α δόσης έως 30.6.2019.

  1. 3.

Ορισμός δικηγόρου για χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου.

 

Α.Ο.Ε. 72/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζεται δικηγόρος ο κ. Καραγέωργος Στέφανος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή