ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                       Σκιάθος, 5 Απριλίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

16η/05.04.2019 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Λήψη απόφασης για παράταση ή μη των προθεσμιών καταβολής δόσεων έτους 2019 που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην περιοχή:

Α) «Αγία Ελένη» για τοποθέτηση καντίνας (Αντωνίτσα Βαλασία).

Β) στην περιοχή «Αγία Ελένη» για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων (Κανταράκιας Κωνσταντίνος).

Γ) στην περιοχή «Άγκιστρος» για τοποθέτηση καντίνας (Κανταράκιας Κωνσταντίνος)

Α.Ο.Ε. 49/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η παράταση των προθεσμιών καταβολής δόσεων.

  1. 2.
Έγκριση μετακίνησης του οχήματος ΚΗΥ 9273 από τη Σκιάθο στα Επίστρατα Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, με οδηγό τον Γκανάτσα Αθανάσιο, την 5-4-2019, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και ορισμός υπολόγου.

Α.Ο.Ε. 50/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 200,00 ευρώ.

Ορίζεται υπόλογος ο Γκανάτσας Αθανάσιος.

Ορίζεται ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού εντός ενός(1) μήνα από την ημερομηνία έκδοσης του ΧΕΠ.

  1. 3.
Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη δικογράφου εκθέσεως απόψεων (άρθρ. 129 και 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Ν. 2717/1999) προς το Β΄ Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου, για τη δικάσιμο της 21-11-2019, επί προσφυγής του Βασιλείου Καρίβαλλη του Παναγιώτη, κατά της υπ’ αριθ. 536/2016 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου, περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου.

Α.Ο.Ε. 51/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Καραγεώργο Στέφανο.

  1. 4.
Επικύρωση σταδίου αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του εθνικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Σκιάθου έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 52/2019 ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνεται το με αριθμ πρωτ. 2720/03-04-2019 Πρακτικό (αναφορικά με το τμήμα των καυσίμων) και

αναδεικνύεται ο ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσωρινός ανάδοχος για το τμήμα της προμήθειας υγρών καυσίμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή