ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 12 /03/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την Tακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μμ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 1279/8 -03-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της                 διαπραγμάτευσης, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ            2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

Α.Ο.Ε. 37/2019   OMOΦΩΝΑ

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της μελέτης 2/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Τον καθορισμό των όρων της διαπραγμάτευσης, δηλαδή το συνημμένο τεύχος της πρόσκλησης των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων.

3. Ορίζει οικονομικούς φορείς που θα προσκληθούν σε διαπραγμάτευση του κάτωθι :

Α)ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΤΕ

ΡΟΪΔΟΥ 18 - 412 22 ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ. 2410 625251,2 ΦΑΞ. 2410 625253

ΑΦΜ. 094226117 - ΔΟY ΛΑΡΙΣΑΣ

Email: .">.

Β)ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 6-10, ΤΚ 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΤΗΛ: 2410-621992, FAX: 2410-619861

ΑΦΜ: 999760124 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Email: .">.

Γ)ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

6ο ΧΛΜ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΣΤΑΥΡΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΑ

ΤΗΛ 24910-26700

ΑΦΜ 082955612 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Email: .">.

Δ)ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

ΒΛΑΣΤΗΣ 5 & ΛΑΓΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ – ΤΚ.41222

ΤΗΛ. 2410 625825 & FAX: 2410 626919

ΑΦΜ. 095442242 - ΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Email: .">info@latomiatirnavou.gr

Ε)ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - Ε.Δ.Ε.

Ηρ. Πολυτεχνείου 85 Λάρισα, κιν 6978003250,

Email: .">.

Οι ανωτέρω οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την εμπειρία και τα αντίστοιχα πτυχία για την εκτέλεση του έργου.

4.Ορίζει την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, μετά των αναπληρωτών τους, ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Σαρρής Ιωαννης ΠΕ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΥΑ ΣΚΙΑΘΟΥ
2 Σάχου Αικατερίνη ΠΕ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
3 Σταματίου Χρήστος ΠΕ – ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Καρυοφύλλης Ευστάθιος ΤΕ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
2 Κουκιάς Αναστάσιος ΤΕ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
3 Συμιακάκη Κυριακή ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

   

  1. 2.

Εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή για την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Α.Ο.Ε. 38 /2019   OMOΦΩΝΑ

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Σκιάθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή