ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 19 /02/2019

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 19/02/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μμ. (αντί της προγραμματισμένης ώρας 13.30 μμ. λόγω καθυστέρησης των μελών της Επιτροπής )

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. Πρωτ. 1364 /19 -02-2019 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Μείωση της προθεσμίας της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

Α.Ο.Ε. 27 /2019 OMOΦΩΝΑ

Την μείωση της προθεσμίας παραλαβής προσφορών της διαδικασίας σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών από είκοσι δύο(22) σε δεκαπέντε(15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

  1. 2.

Oρισμός Δικηγόρου για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Ειδική Διαδικασία, στη δικάσιμο της 14-03-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 27-12-2018 με αρ. κατάθ. 304/31-12-2018 ανακοπής των Ιωάννη Βουτσή του Ηλία, κατοίκου Σκιάθου, Χρυσούλας συζ. Αντωνίου Καρακωνσταντάκη, το γένος Ηλία Βουτσή, κατοίκου Λάρισας, Αργέντης Βουτσή του Ηλία, κατοίκου Αθηνών και Μαρίας συζ. Σταύρου Μεσσήνη, το γένος Ηλία Βουτσή, κατοίκου Σκιάθου, με την οποία αιτούνται ακύρωση των υπ’ αριθ. 16169/31-10-2018, 26197/31-10-2018, 23385/31-10-2018 και 26196/31-10-2018 ατομικών ειδοποιήσεων του Δήμου Σκιάθου, που εξεδόθησαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 129/2015 αποφάσεως του Δ.Σ. Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 28 /2019 OMOΦΩΝΑ

Ορίζουμε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, ΑΜ ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος για την παράσταση, σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Ειδική Διαδικασία, στη δικάσιμο της 14-03-2019 ή σε κάθε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς απόκρουση της από 27-12-2018 με αρ. κατάθ. 304/31-12-2018 ανακοπής των Ιωάννη Βουτσή του Ηλία, κατοίκου Σκιάθου, Χρυσούλας συζ. Αντωνίου Καρακωνσταντάκη, το γένος Ηλία Βουτσή, κατοίκου Λάρισας, Αργέντης Βουτσή του Ηλία, κατοίκου Αθηνών και Μαρίας συζ. Σταύρου Μεσσήνη, το γένος Ηλία Βουτσή, κατοίκου Σκιάθου, με την οποία αιτούνται ακύρωση των υπ’ αριθ. 16169/31-10-2018, 26197/31-10-2018, 23385/31-10-2018 και 26196/31-10-2018 ατομικών ειδοποιήσεων του Δήμου Σκιάθου, που εξεδόθησαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 129/2015 αποφάσεως του Δ.Σ. Σκιάθου.

 

Ο καθορισμός της αμοιβής του δικηγόρου θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τη διεξαγωγή διαπραγμάτευσης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του δικηγόρου για το ύψος της αμοιβής του(άρθρο 58 παρ. 1 Ν 4194/13).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή