ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                           Σκιάθος 29/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                          

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την 36η ΄Εκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου που πραγματοποιήθηκε στις 29.10.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

Κατά την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της Συνεδρίασης, με ομόφωνη απόφαση του σώματος τέθηκαν προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα:

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ & 1ο,2ο,3ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ του πινακίου της αριθ. 9493/26-10-2018 πρόσκλησης.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  1. 1.

Εισηγητική έκθεση Γ΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου

      

Α.Ο.Ε. 301/2018   OMOΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Εισηγητική έκθεση Γ΄τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018 του Δήμου Σκιάθου,  η οποία θα υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑΤΑ

                               ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης   Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος / Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας, σε σχέση με την από 15-10-2018 προσφυγή της KUPRIIANCHUK OLGA του VOLODYMYR, κατά της υπ’ αριθ. 165/2018 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δήμου Σκιάθου

  

                    

Α.Ο.Ε.302/2018     ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για τη σύνταξη υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης   Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος / Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας, σε σχέση με την από 15-10-2018 προσφυγή της KUPRIIANCHUK OLGA του VOLODYMYR, κατά της υπ’ αριθ. 165/2018 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δήμου Σκιάθου.

2.

 

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη   υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος / Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας, σε σχέση με την από 15-10-2018 προσφυγή της KUPRIIANCHUK OLGA του VOLODYMYR, κατά της υπ’ αριθ. 500/2018 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 303/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος, για τη σύνταξη   υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος / Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας, σε σχέση με την από 15-10-2018 προσφυγή της KUPRIIANCHUK OLGA του VOLODYMYR, κατά της υπ’ αριθ. 500/2018 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.

3.

Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη   υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος / Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας, σε σχέση με τις από 15-10-2018 προσφυγές του ΜΠΟΜΠΑΙ ΚΛΕΒΙΣ, κατά της υπ’ αριθ. 164/2018 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δήμου Σκιάθου και της υπ’ αριθ. 499/2018 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.

  

Α.Ο.Ε. 304/2018   ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει ως δικηγόρο τον κ.Καραγεώργο Στέφανο του Ηλία, δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω,   ΑΜ   ΔΣΒ 244, με έδρα Κωνσταντά 128, Βόλος , για τη σύνταξη   υπομνήματος - εκθέσεως απόψεων προς τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος / Τ.Δ.Ο. Ν. Μαγνησίας, σε σχέση με τις από 15-10-2018 προσφυγές του ΜΠΟΜΠΑΙ ΚΛΕΒΙΣ, κατά της υπ’ αριθ. 164/2018 αποφάσεως του Δ.Σ. του Δήμου Σκιάθου και της υπ’ αριθ. 499/2018 αποφάσεως του Δημάρχου Σκιάθου.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή