ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος,22 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

25η/22.06.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4417/1.6.2016 ένστασης της εταιρείας «Φ. ΧΩΤΟΣ – Ι. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.». (Εξ αναβολής)

Α.Ο.Ε. 177/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4417/1.6.2016 ένσταση της εταιρείας «Φ. ΧΩΤΟΣ – Ι. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε.».

 

Έγκριση πρακτικών του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3668/2016 πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».

Α.Ο.Ε. 178/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα πρακτικά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 3668/2016 πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΔΙΑΛΟΓΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή