ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 22Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

24η/22.06.2016 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ανάθεση σε δικηγόρο και ψήφιση πίστωσης ποσού 310,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη εγγράφου γνωμοδοτικού σημειώματος, σχετικά με την ένσταση υπ’ αριθ. πρωτ. 4417/01-06-2016, της εταιρείας «Φ. Χώτος – Ι. Τσαγκούρης Ο.Ε.»

Α.Ο.Ε. 168/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

310,00 € στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, πέντε (5) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα.(Κουκουναριές)

Α.Ο.Ε. 169/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατακύρωση των πρακτικών της πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτησηΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, από την οποία ανεδείχθησαν πλειοδότες.

 

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τριών (3) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ-ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα.(Κουκουναριές)

Α.Ο.Ε. 170/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατακύρωση των πρακτικών της πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτησηΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ - ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ από την οποία ανεδείχθησαν πλειοδότες.

 

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τεσσάρων (4) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα.(Κουκουναριές)

Α.Ο.Ε. 171/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατακύρωση των πρακτικών της πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτησηΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, από την οποία ανεδείχθησαν πλειοδότες.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.772,00€ στον Κ.Α.E. 00-6117 για την παροχή υπηρεσίας έγκριση τύπου πυροσβεστικού οχήματος.

Α.Ο.Ε. 172/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.772,00€ στον Κ.Α.E. 00-6117.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 250,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6262.00 για την παροχή υπηρεσίας αναγόμωσης πυροσβεστήρων για οχήματα και κτήρια του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 173/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

250,00€ στον Κ.Α.Ε. 35-6262.00.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 155,40€ στον Κ.Α.Ε. 30-6323 για την κάλυψη της δαπάνης τελών κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων.

Α.Ο.Ε. 174/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

155,40€ στον Κ.Α.Ε.30-6323

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.200,00€ στον Κ.Α.Ε.00-6117 για την κάλυψη της δαπάνης πληρωμής ορκωτών λογιστών, που ανέλαβαν την εκκαθάριση της «Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 175/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.200,00€ στον Κ.Α 00-6117.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 293,04€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.17 για την μετατόπιση ενός στύλου στην περιοχή “Αγία Τριάδα” του Δήμου Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 176/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

293,04€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.17.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή