ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος,13Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν

κατά την 21η/13.06.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01, 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.02, 4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.03 για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και εξαρτημάτων για τις επισκευές και επιδιορθώσεις βλαβών συγκεκριμένων οχημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων ζημιών

Α.Ο.Ε. 148/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.01,

5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.02,

4.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6671.03.

.

 

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, είκοσι επτά  (27) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ αρίθμ. 4367/2016 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε. 149/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατακύρωση των πρακτικών της πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτησηΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, από την οποία ανεδείχθησαν πλειοδότες.

 

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, δέκα (10) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ αρίθμ. 4369/2016 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε. 150/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατακύρωση των πρακτικών της πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας δέκα (10) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, από την οποία ανεδείχθησαν πλειοδότες.

 

Έγκριση πρακτικών για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, είκοσι δύο ( 22 ) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ όπως περιγράφονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών της Κτηματολόγιο ΑΕ και τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμούνται παρακάτω, όπως ορίσθηκε  στην υπ’ αρίθμ. 4368/2016 Διακήρυξη του Δημάρχου, έπειτα από την διενέργεια  πλειοδοτικής φανερής Δημοπρασίας κατά τις κείμενες διατάξεις.

Α.Ο.Ε. 151/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατακύρωση των πρακτικών της πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας είκοσι δύο (22) τμημάτων κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, παραλίας για τοποθέτηση ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ Η ΜΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝαπό την οποία ανεδείχθησαν πλειοδότες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή