ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος,Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

20η/09.06.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Κουκουναριές Σκιάθου έμπροσθεν του ακινήτου «κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου» για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα για το έτος 2016 (δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Α.Ο.Ε. 145/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα.

 

Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Κουκουναριές Σκιάθου έμπροσθεν του ακινήτου «κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου» για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση με αντάλλαγμα για το έτος 2016 (δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Α.Ο.Ε. 146/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχήςπρος παραχώρηση με αντάλλαγμα.

 

Έγκριση όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Κουκουναριές Σκιάθου έμπροσθεν του ακινήτου «κτήμα Κουκουναριών Σκιάθου» για τοποθέτηση αναψυκτηρίων – περιπτέρων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα για το έτος 2016 (δημοπρασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις).

Α.Ο.Ε. 147/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση αναψυκτηρίων – περιπτέρωνπρος παραχώρηση με αντάλλαγμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή