ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 30 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

17η/30.05.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 113/2016 Α.Ο.Ε. περί «Έγκρισης όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις)».

Α.Ο.Ε. 140/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 113/2016 Α.Ο.Ε..

 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112/2016 Α.Ο.Ε. περί «Έγκρισης όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση τροχήλατων αυτοκινούμενων ή μη αναψυκτηρίων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις)».

Α.Ο.Ε. 141/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 112/2016 Α.Ο.Ε..

 

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 139/2016 Α.Ο.Ε. (η οποία αποτελεί τροποποίηση της 111/2016 Α.Ο.Ε.) περί «Έγκρισης όρων δημοπράτησης τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής προς παραχώρηση με αντάλλαγμα (δημοπρασία σύμφωνα με κείμενες διατάξεις)».

Α.Ο.Ε. 142/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 139/2016  Α.Ο.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή