ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 25 Μαΐου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

15η/24.05.2016 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

  • Το 6ο θέμα της υπ’ αριθ. 4028/20.05.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αποσύρθηκε.
  • Το 12ο θέμα της υπ’ αριθ. 4028/20.05.2016 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα αποσύρθηκε.
 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση πάγιας προκαταβολής (1ος κύκλος 2016).

Α.Ο.Ε. 114/2016

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγιαπροκαταβολή (1ος ΚΥΚΛΟΣ 2016).

 

Εξέταση της υπ’ αριθμ. 3969/20-5-2016 ένστασης της κοινοπραξίας «Κοινοπραξία Ελληνική Διαχείριση Απορριμμάτων Α.Ε. – Τάνια Μαχαίρα και ΣΙΑ Ο.Ε.»

Α.Ο.Ε. 115/2016

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Απορρίπτεται η ένσταση.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5 m3. (Εξ αναβολής).

Α.Ο.Ε. 116/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος.

 

Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση δύο ακινήτων που βρίσκονται στη  θέση Άγιος Αντώνιος του Δήμου Σκιάθου, Νομού Μαγνησίας, με φανερή πλειοδοτική και προφορική Δημοπρασία  κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Α.Ο.Ε. 117/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση δύο ακινήτων που βρίσκονται στη  θέση Άγιος Αντώνιος.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 για την προμήθεια ξύλινων πλακών και συστήματος σκίασης για αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Μπούρτζι.

Α.Ο.Ε. 118/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 883,76€ στον Κ.Α.Ε. 45-6063 για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας στην Υπηρεσία Νεκροταφείου.

Α.Ο.Ε. 119/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

883,76€ στον Κ.Α.Ε. 45-6063.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.440,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6276 για την παροχή υπηρεσίας απομάκρυνσης λυμάτων από το συγκρότημα τουαλετών στις Κουκουναριές.

Α.Ο.Ε. 120/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.440,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6276.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 413,80€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134 για την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης παλαιού προγράμματος μισθοδοσίας SingularLogic.

Α.Ο.Ε. 121/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

413,80€ στον Κ.Α.Ε. 10-7134.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.476,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6661 για την προμήθεια μαρμαροπλακών.

Α.Ο.Ε. 122/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

1.476,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6661.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.152,50€ στον Κ.Α.Ε. 10-6661 για την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης μαρμαροπλακών.

Α.Ο.Ε. 123/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.152,50€ στον Κ.Α.Ε. 10-6661.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 492,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.01 για την παροχή υπηρεσίας εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Γυμνάσιο – Λύκειο Σκιάθου.

Α.Ο.Ε. 124/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

492,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.01.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 249,44€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02 για την επέκταση του δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Μαυρογιαλή.

Α.Ο.Ε. 125/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

249,44€ στον Κ.Α.Ε. 20-7325.02.

 

Λήψη απόφασης για αποδέσμευση ποσού 6.081,57 ευρώ  από τον Κ.Α.Ε. 00-6117 λόγω λήξης της σύμβασης (44/2016 ΑΟΕ).

Α.Ο.Ε. 126/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέσμευση ποσού

6.081,57€ από τον Κ.Α.Ε. 00-6117.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 529,20€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495 για τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων κινητών υπηρεσιών.

Α.Ο.Ε. 127/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

529,20€ στον Κ.Α.Ε. 00-6495.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.382,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για πληρωμή νομικών σύμφωνα με αναθέσεις που έχουν γίνει με την 164/2015 Α.Ο.Ε..

Α.Ο.Ε. 128/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.382,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 676,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για σύνταξη αιτήματος προς ΕΤΑΔ Α.Ε. για την παραχώρηση του «Κτήματος Κουκουναριές», παροχή νομικών συμβουλών επί του θέματος και επί της σχετικής σύμβασης και παράσταση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 129/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

676,50στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Ανάθεση σε δικηγόρο καιψήφιση πίστωσης ποσού 553,50€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 για παράσταση και παροχή νομικών συμβουλών σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου

Α.Ο.Ε. 130/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Ανάθεση των νομικών υπηρεσιών στον κ. Στέφανο Καραγεώργο.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

Ψήφιση πίστωσης ποσού

553,50στον Κ.Α.Ε. 00-6111.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 98,40€ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.00 για την παροχή υπηρεσίας υδραυλικών εργασιών σε δημοτικά κτήρια.

Α.Ο.Ε. 131/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

98,40€ στον Κ.Α.Ε. 10-6261.00.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 713,40€ στον Κ.Α.Ε. 10-6262.00 για την παροχή υπηρεσίας σιδεροκατασκευών στο Μπούρτζι.

Α.Ο.Ε. 132/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

713,40€ στον Κ.Α.Ε. 10-6262.00.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 738,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6672 για την προμήθεια τροχών σε κάδους απορριμμάτων.

Α.Ο.Ε. 133/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

738,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6672.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 303,81€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263 για την παροχή υπηρεσίας επισκευής του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΝΖΗ 1909 δημοτικού δικύκλου.

Α.Ο.Ε. 134/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

303,81€ στον Κ.Α.Ε. 20-6263.

 

Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6671.03 για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων.

Α.Ο.Ε. 135/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

6.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 30-6671.03.

 

Ψήφιση πίστωσης 8.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117 για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.

Α.Ο.Ε. 136/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

8.100,00€ στον Κ.Α.Ε. 00-6117.

 

Έγκριση όρων διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου έτους 2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 129.791,07€ στον Κ.Α.Ε. 00.6142.01.

Α.Ο.Ε. 137/2016    ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Έγκριση των όρων της διακήρυξης.

Β. Ψήφιση πίστωσης ποσού

17.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6142.01.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή