ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σκιάθος, 7 Απρίλιου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θέματος που συζητήθηκε και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την

7η/06.04.2016 έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

Λήψη απόφασης για διεξαγωγή επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ. 2,5 m2 και ψήφιση πίστωσης ποσού 43.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7132.02.

Α.Ο.Ε. 85/2016 ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση για τη διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισμού και ψήφιση πίστωσης ποσού

43.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-7132.02.

  1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    1. ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή