ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                         Σκιάθος, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                             

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Θεμάτων που συζητήθηκαν και περίληψη αποφάσεων που λήφθηκαν

κατά την 42η/31.12.2015 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σκιάθου.

 

ΘΕΜΑΤΑΕΚΤΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6461 για δαπάνες δημοσιεύσεων.

Α.Ο.Ε. 329/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

5.000,00 στον Κ.Α.Ε. 10-6461.

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ και

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2.

Έγκριση πάγιας προκαταβολής (9ος κύκλος 2015).

Α.Ο.Ε. 330/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση δαπανών που εντάσσονται στην πάγια

προκαταβολή (9ος ΚΥΚΛΟΣ 2015).

3.

Επιστροφή παγίας προκαταβολής 2015 και απαλλαγή του υπόλογου Διαχειριστή της.

Α.Ο.Ε. 331/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1. την απόδοση λογαριασμού της παγίας προκαταβολής έτους 2015,

2. την απαλλαγή υπολόγου της παγίας

προκαταβολής υπαλλήλου του Δήμου Σκιάθου,

Μελαχροινάκη Ανάργυρου.

4.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 110,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6012 και 286,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6012 για την αποζημίωση των εκλογικών συνεργείων.

Α.Ο.Ε. 332/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

110,00€ στον Κ.Α.Ε. 10-6012 και

286,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6012.

5.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6151 για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ).

Α.Ο.Ε. 333/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

20.000,00 στον Κ.Α.Ε. 00-6151.

6.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 100.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 20-6211 για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος.

Α.Ο.Ε. 334/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

100.000,00 στον Κ.Α.Ε. 20-6211.

7.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000,00€ στον Κ.Α.Ε. 40-6422 για οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων υπαλλήλων.

Α.Ο.Ε. 335/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

2.000,00 στον Κ.Α.Ε. 40-6422.

8.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.431,70€ στον Κ.Α.Ε. 00-6111 και 1.771,20€ στον Κ.Α.Ε. 10-6111 για πληρωμή  νομικών σύμφωνα με αναθέσεις που έχουν γίνει με τις 304/2014, 301/2015, 302/2015, 303/2015 και 264/2015, 285/2015, 286/2015 Α.Ο.Ε. αντίστοιχα.

Α.Ο.Ε. 336/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

3.431,70 στον Κ.Α.Ε. 00-6111 και

1.771,20 στον Κ.Α.Ε. 10-6111.

9.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 180.268,16€ στον Κ.Α.Ε. 80-8261 για εισφορά σε ΔΟΥ.

Α.Ο.Ε. 337/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψήφιση πίστωσης ποσού

180.268,16 στον Κ.Α.Ε. 80-8261.

10.

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΕΝΤΟΣ & ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Α.Ο.Ε. 338/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκρότηση της επιτροπής από τους:

Σάχου Αικατερίνη, Σταματίου Χρήστο,  Καρυοφύλλη Ευστάθιο

11.

Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου  διαγωνισμού  της 22/12/2015  για την «Προμήθεια ενός (1) δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος χωρ.2,5m3».

Α.Ο.Ε. 339/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Έγκριση αποτελέσματος του πρόχειρου  διαγωνισμού .

12.

Ανάθεση σε δικηγόρο για σύνταξη, χαρτοσήμανση και υποβολή δυνάμει εξουσιοδοτήσεων ενώπιον της κ. Πταισματοδίκη Σκοπέλου, υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων, των καλουμένων για προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης παράβασης καθήκοντος και συμμετοχής σε αυτή.

Α.Ο.Ε. 340/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανάθεση σύνταξης χαρτοσήμανσης και υποβολής υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων, στον κ. Παναγιώτη Σταυριανάκη.

13.

Αποδοχή δωρεάς μελέτης για «Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Δήμου Σκιάθου».

Α.Ο.Ε. 341/2015

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδοχή δωρεάς μελέτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή