Εκτελεστική επιτροπη Δήμου Σκιάθου.

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ


ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

dark blue el

deyas

pedia

eddypyy

kep

Ο καιρός στη Σκιάθο

 
Κύλιση στην Αρχή