14η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην έκτακτη συνεδρίαση της

10 ης -05-2013, ύστερα από την υπ. αριθ. 4148/9-5-2013  

πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω :

Ένα θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 122/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29-3-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 801 Β΄) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» και ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ.

Α.       Με την υπ. αριθ. 123/2013 απόφασή του ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει:

ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 122/2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013 «Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29-3-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 801 Β΄) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού»

Β.       Με την υπ. αριθ. 124/2013 απόφασή του αποφασίζει:

ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΟΤΗΤΕΣ και.

  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΝ Εγκριση της περαιτέρω ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ προς ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ν. 2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013: «Τροποποίηση της υπ’αριθμ Δ1053970/1672 εξ 2013/29-03-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 801 Β’) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' Βαθμού» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.

  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 Ν2971/2001 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΑ Δ10Β1075164/2439ΕΞ2013/02-05-2013

  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ

17

ΚΟΛΙΟΣ

2

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

18

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

3

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19

ΚΡΥΦΗ ΑΜΜΟΣ

4

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

20

ΛΑΖΑΡΕΤΑ

5

ΑΡΚΟΣ

21

ΜΑΝΔΡΑΚΙ

6

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

22

ΜΑΡΑΘΑ

7

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

23

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ

8

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

24

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ

9

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

25

ΜΙΚΡΗ ΚΡΑΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ

10

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

26

ΜΥΤΙΚΑΣ

11

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

27

ΞΑΝΕΜΟ

12

ΕΛΙΑΣ

28

ΣΚΛΗΘΡΙ

13

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ

29

ΣΙΦΕΡΙ

14

ΚΑΣΤΡΟ

30

ΤΖΑΝΕΡΙΑ

15

ΚΕΧΡΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΕΣ

31

ΤΡΟΥΛΟΣ

16

ΚΕΧΡΙΑ-ΤΑΡΣΑΝΑΣ

32

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ

   

33

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ ΛΑΛΑΡΙΑΣ

  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΕΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (ΟΜΟΡΟΙ) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΟΣΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΟΡΟΙ

 
   

ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ -ΚΑΝΤΙΝΕΣ

 

1

ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ

         

2

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

ΝΕΓΚΑΛΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΕ "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

450,00τ.μ.

50,00τ.μ.

 
 

3

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΠΑΡ Α.Ε. "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

2.250,00τ.μ.

50,00τ.μ.

 

150,00τ.μ.

 

4

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

ΣΤΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ/ΑΝΨΥΚΤΗΡΙΟ"

-

200,00τ.μ.

-

 

5

ΑΡΚΟΣ

         

6

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

         

7

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

         

8

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

ΜΟΥΣΑΒΕΡΕΣ ΕΛΥΘΕΡΙΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

100 τ.μ.

-

 

ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΕ "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

500,00τ.μ.

-

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ"

-

50,00τ.μ.

-

 

ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

200,00τ.μ.

-

 

9

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ Α.Ε. "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

300,00τ.μ.

-

 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΒΑΥ Α.Ε. "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

400,00τ.μ.

-

 

10

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

         

11

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

ΣΚΙΑΘΟΣ ΧΟΛΙΝΤΕΪΣ ΑΕ "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

250,00τ.μ.

50 Τμ

 

ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

200,00τ.μ.

-

 

12

ΕΛΙΑΣ

         

13

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛ-ΛΕΥΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩ-ΣΕΩΝ (π.χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ)»

-

100,00τ.μ.

-

 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

120,00τ.μ.

-

 

14

ΚΑΣΤΡΟ

         

15

ΚΕΧΡΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΕΣ

         
   

ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ -ΚΑΝΤΙΝΕΣ

 

16

ΚΕΧΡΙΑ-ΤΑΡΣΑΝΑΣ

         

17

ΚΟΛΙΟΣ

ΛΑΖΟΣ ΑΘΑΝ. ΤΟΥ ΠΑΝ. "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

100,00τ.μ.

-

 

ΛΑΖΟΣ ΜΙΧ. ΤΟΥ ΠΑΝ. "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

50,00τ.μ.

-

 

Μ. ΚΟΛΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

30,00τ.μ.

-

 

18

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

         

19

ΚΡΥΦΗ ΑΜΜΟΣ

         

20

ΛΑΖΑΡΕΤΑ

         

21

ΜΑΝΔΡΑΚΙ

         
 

22

ΜΑΡΑΘΑ

ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΑΕ "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

-

50,00τ.μ.

 
 

23

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΔΑΦΝΗ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

75,00τ.μ.

-

 

ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ &ΣΙΑ ΟΕ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

79,00τ.μ.

-

 

ΧΡΙΣΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

49,00τ.μ.

-

 

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

145,00τ.μ.

-

 

ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ"

-

40,00τ.μ.

-

 

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ Δ. & Ν. "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

297,00τ.μ.

-

 

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ ΚΡΑΤΕΡΙΑ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

80,00τ.μ.

-

 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

80,00τ.μ.

-

 

ΖΟΥΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ "ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ"

-

52,00τ.μ.

-

 

ΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

80,00τ.μ.

-

 

ΜΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

60,00τ.μ.

-

 

ΤΕΓΟΣ Ν.-ΜΑΡΕΣΑΣ Λ. ΟΕ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

209,00τ.μ.

-

 

ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΕΤΗ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

35,00τ.μ.

-

 

24

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

VKM3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ

 

300,00τ.μ.

50,00τ.μ.

 
 

25

ΜΙΚΡΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

         
             
   

ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ -ΚΑΝΤΙΝΕΣ

 

26

ΜΥΤΙΚΑΣ

ΠΑΡΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ"

-

-

50,00τ.μ.

 
 

27

ΞΑΝΕΜΟ

         

28

ΣΙΦΕΡΙ

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ "ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ"

-

35,00τ.μ.

-

 

29

ΣΚΛΗΘΡΙ

ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

25,00τ.μ.

-

 

30

ΤΖΑΝΕΡΙΑ

         

31

ΤΡΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

200,00τ.μ.

-

 

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ "ΤΑΒΕΡΝΑ"

-

100,00τ.μ.

-

 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ"

-

350,00τ.μ.

-

 

ΤΡΟΥΛΟΣ Α.Ε. "ΞΕΝ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ"

-

600,00τ.μ.

-

 

32

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ

         
         

33

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ ΛΑΛΑΡΙΑ

         
  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ – ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

 
   

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ -ΚΑΝΤΙΝΕΣ

 

1

ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ

-

400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

2

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

400,00τ.μ

400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 
 

3

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΩΡΟΣ (1) 400,00τ.μ.

400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

ΧΩΡΟΣ (2) 400,00τ.μ.

 

4

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

       

5

ΑΡΚΟΣ

-

200,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

6

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

-

500,00τ.μ.

-

 

7

ΑΣΕΛΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

-

300,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

8

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

400,00τ.μ.

240,00τ.μ.

-

 
 

9

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ

300,00τ.μ.

-

-

 
 

10

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣ

-

500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

11

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

450,00τ.μ.

-

-

 
 

12

ΕΛΙΑΣ

-

500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

13

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ

100,00τ.μ.

-

-

 
 

14

ΚΑΣΤΡΟ

-

-

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

15

ΚΕΧΡΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΕΣ

-

500,00τ.μ.

-

 

16

ΚΕΧΡΙΑ-ΤΑΡΣΑΝΑΣ

-

-

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

17

ΚΟΛΙΟΣ

-

-

-

 
 

18

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ

-

120,00τ.μ.

-

 

19

ΚΡΥΦΗ ΑΜΜΟΣ

-

200,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

20

ΛΑΖΑΡΕΤΑ

-

150,00τ.μ.

-

 

21

ΜΑΝΔΡΑΚΙ

-

ΧΏΡΟΣ (1) 400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

ΧΏΡΟΣ (2) 400,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (2) 50,00τ.μ.

 

22

ΜΑΡΑΘΑ

-

400,00τ.μ.

-

 
 

23

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ

-

-

-

 
 

24

ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

450,00 τ.μ.

500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 100,00τ.μ.

 

ΧΏΡΟΣ (2) 100,00τ.μ.

 

A/A

ΠΕΡΙΟΧΗ

     ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

 
   

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ -ΚΑΝΤΙΝΕΣ

 

25

ΜΙΚΡΗ ΚΡΑΣΑ-ΜΠΑΝΑΝΑ

-

500,00 τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00 τ.μ.

 

26

ΜΥΤΙΚΑΣ

-

ΧΏΡΟΣ (1) 500,00τμ          

-

 

ΧΏΡΟΣ (2) 450,00τμ          

 

27

ΞΑΝΕΜΟ

-

500,00τ.μ.

-

 

28

ΣΙΦΕΡΙ

-

-

-

 

29

ΣΚΛΗΘΡΙ

-

-

-

 

30

ΤΖΑΝΕΡΙΑ

300,00τ.μ.

400,00τ.μ.

-

 

31

ΤΡΟΥΛΟΣ

450,00τ.μ.

-

-

 
 
 

32

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ

-

ΧΏΡΟΣ (1) 500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 

ΧΏΡΟΣ (2) 500,00τ.μ.

 

33

ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ ΛΑΛΑΡΙΑ

-

500,00τ.μ.

ΧΏΡΟΣ (1) 50,00τ.μ.

 
  1. ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας ,οι όροι της οποίας θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. 315/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  1. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤηΝ ΜΗ δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 άρθρο 4 παρ 2

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΗΝΟΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή