8η ΕΚΤΑΚΤΗ -ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην έκτακτη  και  κατεπείγουσα  συνεδρίαση της 13ης /03/2013, ύστερα από την  υπ.  αριθ 2427/12-03-2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορθή  επανάληψη  της  31/2013   απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Σκιάθου  περί  παράτασης  χρήσης  εργοταξιακών  παροχών.

 

 

Με την υπ. αριθ 55/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει τη χορήγηση για κοινωνικούς και μόνο λόγους, παράτασης ενός έτους της χρήσης εργοταξιακών παροχών σε ευπαθείς ομάδες κατοίκων του Δήμου Σκιάθου (ως ευπαθείς ομάδες μπορούν να χαρακτηριστούν οι  πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές  οικογένειες, άνεργοι, άποροι, ΑΜΕΑ, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οικογένειες με μελή τα όποια αντιμετωπίζουν σοβαρά και χρόνια ιατρικά προβλήματα, κ.λπ.).

 

Η παράταση της σύνδεσης αφορά μόνο σε κυρία κατοικία και μόνο εφόσον αυτή δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.1337/1983 ή εάν έχει γίνει καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή δείχνονται ψευδή στοιχειά,  αποκλειόμενης ρητός εξοχικής ή δεύτερης κατοικίας ή άλλης χρήσης (καταστήματος, βιοτεχνίας, κ.λπ.).

 

Η παράταση της σύνδεσης θα γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  1. βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
  2. αντιγράφων Λογ/μου ρεύματος δέη του 2012
  3. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα (ότι η αίτηση του αφορά μόνο σε 

          κυρία κατοικία η όποια δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις

          του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.1337/1983* και δεν έχει γίνει καθ'                 υπέρβαση  της οικοδομικής άδειας ή δείχνονται ψευδή στοιχειά).

  1. φωτογραφίες του κτιρίου
  2. δικαιολογητικά - δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν την 
  3. δυνατότητα ένταξης του αιτούντα σε κάποια ευπαθή ομάδα.

 

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των προσκομιζόμενων  δικαιολογητικών - δημοσίων εγγράφων που θα αποδεικνύουν την δυνατότητα ένταξης των αιτούντων σε κάποια ευπαθή ομάδα καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών θα γίνει από διαπαραταξιακή επιτροπή που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία θα συντάξει και τον σχετικό κατάλογο των δικαιούχων και θα τον υποβάλει προς τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2013.

 

Σκιάθος 13 Μαρτίου 2013.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή