7η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην έκτακτη συνεδρίαση της

13ης /03/2013, ύστερα από την υπ. αριθ. 2367/12-03-2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

 θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορθή επανάληψη της αρ. 30/2013 απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας ΤΕ βρεφονηπιοκόμων, για σύναψη σύμβασης έντεκα μηνών στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

 

Με την υπ. αριθ. 54/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει, κατόπιν του υπ΄ αρ. πρωτ. 8920/6-3-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, την πρόσληψη ενός υπαλλήλου, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για σύναψη σύμβασης έντεκα μηνών στον παιδικό σταθμό του Δήμου Σκιάθου. Η πρόσληψη θα βαρύνει  τους  Κ.Α.  15.6041  και 15.6054 με τα ποσά των 13.700 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα του προϋπολογισμού έτους 2013  του Δήμου.

 

 

 

Σκιάθος 13 Μαρτίου 2013.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή