5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική συνεδρίαση της

18ης /02/2013, ύστερα από την υπ. αριθ. 1513/14-02-2013 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

18ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης 51/2012 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Με την υπ. αριθ. 5/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την 51/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά τη τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής σχετικά με τη χρέωση της χρήσης αποχέτευσης από Τουριστικές Εγκαταστάσεις οι οποίες αποχετεύονται αλλά δεν υδρεύονται.

19ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης 55/2012 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Με την υπ. αριθ. 6/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την 55/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά τον καθορισμό ύψους εγγύησης για νέες συνδέσεις ύδρευσης.

20ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης 57/2012 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Με την υπ. αριθ. 7/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την 57/2012 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά τον επανακαθορισμό του προστίμου και ποινική δίωξη για παράνομη σύνδεση αποχέτευσης / ύδρευσης με το δίκτυο αποχέτευσης / ύδρευσης.

21ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης 4/2013 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Με την υπ. αριθ. 8/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την 4/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά την υποχρεωτική χρέωση της χρήσης αποχέτευσης των τουριστικών εγκαταστάσεων, οι οποίες έχουν συνδεθεί- υδρεύονται & αποχετεύονται κανονικά.

22ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης 6/2013 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Με την υπ. αριθ. 9/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την 6/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά την αλλαγή της τοκοφορίας για ανεξόφλητους λογαριασμούς.

23ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επικαιροποίηση της 133/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Έγκριση της 58/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά τη χρέωση βυτιοφόρων οχημάτων για χρήση της ΕΕΛ Ξανέμου» με σκοπό την έγκαιρη υποβολή της για έλεγχο νομιμότητας.

Με την υπ. αριθ. 10/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Επικαιροποιεί την 133/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Έγκριση της 58/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που αφορά τη χρέωση βυτιοφόρων οχημάτων για χρήση της ΕΕΛ Ξανέμου» με σκοπό την έγκαιρη υποβολή της για έλεγχο νομιμότητας.

32ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Μπέλτσιου Δήμητρας συζ. Ιωάννη κατοίκου Σκιάθου, για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της υπ' αριθμ. 50/31-5-2012 άδειας λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια-Οβελιστήριο» στην περιοχή Αεροδρομίου Σκιάθου, του Μπαλατσού Ιωάννη του Κων/νου.

Με την υπ. αριθ. 11/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Δεν κάνει δεκτή την ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Μπέλτσιου Δήμητρας συζ. Ιωάννη κατοίκου Σκιάθου, για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της υπ' αριθμ. 50/31-5-2012 άδειας λειτουργίας κατ/τος «Καφετέρια-Οβελιστήριο» στην περιοχή Αεροδρομίου Σκιάθου, του Μπαλατσού Ιωάννη του Κων/νου.

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με την υπ. αριθ. 12/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (κατηγορία 1: Επιχειρήσεων ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ) στην περιοχή/ οδό ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ-ΜΙΑΟΥΛΗ στην Σκιάθο, (πρώην ΡΑΣΤΩΝΗ) στην Π.ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Κολιάκο Δημήτριο.

Με την υπ. αριθ. 13/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια Επιχειρήσης ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & Αναψυχής1 (Καφέ-Ζαχαροπλαστείο) στην Σκιάθο, στην εταιρεία ΝΙΚ. ΔΑΦΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δαφούλα Νικόλαο.

Με την υπ. αριθ. 14/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος: ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ (κατηγορία 1: Επιχειρήσεων ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ )στην περιοχή/ οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ αρ. 15, στην Σκιάθο, στην ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Με την υπ. αριθ. 15/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 1. ΜΠΑΡ του ΜΑΘΗΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου (ΣΚΑΝΔΑΛΟ) - Στην οδό Πολυτεχνείου.
 2. ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ της ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑΣ του Χριστόδουλου (ΚΙΡΚΗ) - Στην συμβολή των οδών Μπότσαρη-25ης Μαρτίου.
 3. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του ΜΙΤΖΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (JOKER) - Στην οδό Φ. Γεωργιάδη.
 4. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ της ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (ΤΟΤΕΜ) - Στην οδό 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ.
 5. ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ της ΤΖΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (DE FACTO) - Στην οδό Γρηγορίου Ε'.
 6. ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ του ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΜΑΡΕΤΟ)-Στην περιοχή Αμμουδιά.

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση - ανανέωση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Α. Η εξέταση της χορήγησης ή μη αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, (ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ σε Ιδ. Χώρο) για τρία (3) έτη, στους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν αιτήσεις, αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

Με την υπ. αριθ. 16/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Β. Ανανέωνει την άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για τρία (3) έτη, στην ενδιαφερόμενη που κατέθεσε έγκαιρα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ & ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

1

ΚΟΥΛΑΓΚΑ ΑΓΚΝΙΕΣΚΑ

(συζ. Στέφανου Παντέρα)

Έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας

Ξηροί Καρποί-Είδη Καραμελοποιϊας-Ποπ Κορν

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση -ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

Με την υπ. αριθ. 17/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ανανεώνει την αδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, (τύπου Β' - κινητή Καντίνα) για τρία (3) έτη, του ΠΕΖΑΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

Με την υπ. αριθ. 18/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ανανεώνει την αδεια υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, (τύπου Β' - κινητή Καντίνα) για τρία (3) έτη, της ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση πρότασης στο «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της νήσου Σκιάθου» στο πλαίσιο του Ε.Π. Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου 2007-2013 προϋπολογισμού 4.525.000,00€.

Με την υπ. αριθ. 19/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

(α) Εγκρίνει την τροποποίηση της πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της νήσου Σκιάθου» προϋπολογισμού 4.525.000,00€ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61 - Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση, του Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

(β) Ορίζει τον Φορέα Υλοποίησης των έργων που θα είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας μετά από την σύναψη προγραμματικής σύμβασης.

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου - Λυκείου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 20/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τον απολογισμό οικ. έτους 2012 της σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου - Λυκείου Σκιάθου o οποίος σύμφωνα με τον Απολογιστικό Πίνακα εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Υπόλοιπο χρήσης 2011 3.517,36 € Δαπάνες 22.684,50 €

Έσοδα κατά το 2012 25.580,55 Ταμιακό Υπόλοιπο 6.413,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 29.097,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 29.097,91

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση των αποφάσεων της υπ΄αριθμ. 5ης /2012, Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 21/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την αριθ. 5/2012 απόφαση της υπ΄αριθμ. 5ης /2012, Συνεδρίασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σκιάθου.

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση προυπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου έτους 2013.

Με την υπ. αριθ. 22/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τον προυπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου έτους 2013 ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑόπως αναλυτικά φαίνονται στους επισυναπτόμενους απολογιστικούς πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάθεση σε ιδιώτη των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 23/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Α. Διαπιστώνει σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 ότι ο Δήμος Σκιάθου αδυνατεί με τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό και το υπηρετούν προσωπικό να εκτελέσει τις εργασίες καθαρισμού κατά τους θερινούς μήνες (από 1/5/2013 έως 30/9/2013) στις περιοχές:

Πόλη της Σκιάθου (πλην της πρωϊνής βάρδιας στην οδό Παπαδιαμάντη και την προέκταση αυτής)

Καλύβια

Μοναστήρι Ευαγγελίστριας

Προφήτης Ηλίας

Αγία Παρασκευή - Πλατανιάς

Κολιός

Κατσαρού

Οι υπηρεσίες οι οποίες θα καλυφθούν με ανάθεση σε ιδιώτες είναι:

1. Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων με την απασχόληση κατάλληλου ιδιόκτητου μηχανολογικού εξοπλισμού και έμπειρου προσωπικού (εργάτες, οδηγοί), ήτοι με την απασχόληση δύο (2) δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 2μ3 έκαστο για εφταήμερη οκτάωρη εργασία (1 οδηγός, 1 εργάτης) και ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4μ3 για εφταήμερη οκτάωρη βάρδια εργασία (1 οδηγός, 2 εργάτες) περιλαμβάνοντας όλες τις δαπάνες σχετικά με τα έξοδα λειτουργίας και κίνησης (καύσιμα, λιπαντικά, λάστιχα) την αμοιβή του πληρώματος (μισθοδοσία, εργοδοτικές εισφορές) και λοιπά συναφή έξοδα με την απασχόλησή τους.

2. Χειρωνακτικό καθαρισμό. Για τις εργασίες χειρωνακτικού καθαρισμού θα απασχοληθεί έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό, παρεχόμενη εργασία χειρωνακτικού καθαρισμού θα εκτελείται από δυο (2) άτομα καθ' όλη τη διάρκεια της παροχής. Τα άτομα αυτά θα απασχολούνται σε καθημερινή βάση συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών σε μια οκτάωρη πρωινή βάρδια ανά ημέρα εργασίας. Τα άτομα θα εκτελούν εργασίες ειδικών καθαρισμών και ευπρεπισμών χώρων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δήμου.

Β. Αποφασίζει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και 60/2007 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά - υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό επί του δημοπρατούμενου ποσού για τη σύναψη δημόσιας σύναψης υπηρεσιών χρονικού διαστήματος πέντε (5) μηνών.

Γ. Εξουσιοδοτεί την οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου να αποφασίσει του όρους της δημοπρασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Δ. Η δαπάνη της παροχής θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση,ποσού 230.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6277 εξόδων με τίτλο «λοιπές δαπάνες για καθαριότητα».

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή της μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».

Με την υπ. αριθ. 24/2013 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την αποδοχή της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου που αφορά την διαχείριση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) του δήμου ετήσιου προϋπολογισμού 217.201,01€ (πλην Φ.Π.Α.).

(Το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται σε 18.100,08€ (πλην Φ.Π.Α.).

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση επιτροπής για θέματα που αφορούν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Με την υπ. αριθ. 25/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Σκιάθου στην επιτροπή για θέματα που αφορούν τα θαλάσσια μέσα αναψυχής, τον αντιδήμαρχο κ. Διολέττα Δημήτριο με αντικαταστάτη του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοφινά Φώτιο.

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση επιτροπής για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων των παραλιακών χώρων Ν. Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 26/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Σκιάθου στην επιτροπή για χαρακτηρισμό ως πολυσύχναστων των παραλιακών χώρων νήσου Σκιάθου, τον αντιδήμαρχο κ. Διολέττα Δημήτριο με αντικαταστάτη του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κοφινά Φώτιο.

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2013 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει.

Με την υπ. αριθ. 27/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Συγκροτεί Επιτροπή Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2013 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως ισχύει ως εξής:

1-Μασσούρο Χρήστο του Τρύφωνα, Δημοτικό Σύμβουλο, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πασχάλη Απόστολο του Γεωργίου.

2-Τσόλα Κων/νο του Δημητρίου, Δημοτικό Σύμβουλο, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο Μαθηνό Ζαχαρία του Δημητρίου.

3-Σκουφάκη Κωνσταντίνα του Γεωργίου, φορολογούμενο δημότη, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Ελένη Μισηχρόνη του Ιωάννου.

Πρόεδρος της επιτροπής εκ των ανωτέρω ορίζεται ο κ. Μασσούρος Χρήστος.

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου κα Χρυσούλα Στύλα με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου κα Γαρυφαλλιά Παπαβαγγέλη.

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου - Λυκείου Σκιάθου για τα έτη 2013 και 2014.

Με την υπ. αριθ. 28/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της υφιστάμενης εντεκαμελούς (11) σχολικής επιτροπής (μοναδικής σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το Δήμο Σκιάθου), Γυμνασίου -Λυκείου Σκιάθου, για τη διετία 2013-2014 ως εξής:

Πρόεδρος : Τσόλας Κων/νος του Δημητρίου, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας.

Μέλη:

 1. Διολέτας Δημήτριος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μαθηνό Ζαχαρία του Δημητρίου Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας,
 2. Αϊβαλιώτης Κων/νος του Ιωάννη, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον τον Καραστατήρα Κυριάκο του Αναστασίου , Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας
 3. Πατσάς Ιωάννης του Αποστόλου, Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος τον Καραστατήρα Γεώργιο του Αναστασίου, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας,
 4. Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλαρέτου, Δημοτική Σύμβουλος της μειοψηφίας, τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος την Κανταράκια -Ροδανάκη Μαριγώ, Δημοτική Σύμβουλο της μειοψηφίας,
 5. Τζαβαλιάς Λεωνίδας, Δ/ντής του ΓΕ.Λ. Σκιάθου,
 6. Κουρκούμπα Αικατερίνη, Δ/ντρια του Γυμνασίου Σκιάθου,
 7. Μουτζούρης Θεόδωρος, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΓΕ.Λ. (τακτικό μέλος) και Μουτζούρης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος),
 8. Βατζάκα Μαρία, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου (τακτικό μέλος) και Παπαθέου Μάγια (αναπληρωματικό μέλος),
 9. Μίχας Παναγιώτης, εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων ΓΕ.Λ. (τακτικό μέλος) και Παπαδόπουλος Μιχαήλ (αναπληρωματικό μέλος),
 10. Καψάλας Αλέξανδρος, εκπρόσωπος Μαθητικών Κοινοτήτων Γυμνασίου (τακτικό μέλος) και Αναστασίου Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος).

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης με ημερομηνία 31/12/2012.

Με την υπ. αριθ. 29/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης πίστωσης, με ημερομηνία 31/12/2012.

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Προσλήψη ενός υπαλλήλου, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για σύναψη σύμβασης έντεκα μηνών στον παιδικό σταθμό του Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 30/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την προσλήψη ενός υπαλλήλου, κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, για σύναψη σύμβασης έντεκα μηνών στον παιδικό σταθμό του Δήμου Σκιάθου. Η πρόσληψη θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041 και 15.6054 με τα ποσά των 13.700 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα του προϋπολογισμού έτους 2013 του Δήμου.

24ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών.

Με την υπ. αριθ. 31/2013 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει να χορηγηθεί για κοινωνικούς και μόνο λόγους, παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών σε ευπαθείς ομάδες κατοίκων του Δήμου Σκιάθου (ως ευπαθείς ομάδες μπορούν να χαρακτηρίστουν οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι, άποροι, ΑΜΕΑ, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οικογένειες με μελή τα όποια αντιμετωπίζουν σοβαρά και χρόνια ιατρικά προβλήματα, κ.λπ.).

Η παράταση της σύνδεσης αφορά μόνο σε κυρία κατοικία και μόνο εφόσον αυτή δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.1337/1983 ή εάν έχει γίνει καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή δείχνονται ψευδή στοιχειά, αποκλειόμενης ρητός εξοχικής ή δεύτερης κατοικίας ή άλλης χρήσης (καταστήματος, βιοτεχνίας, κ.λπ.).

Η παράταση της σύνδεσης θα γίνεται με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

2. αντιγράφων Λο/μου ρεύματος δέη του 2012

3. υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα (ότι η αίτηση του αφορά μόνο σε

κυρία κατοικία η όποια δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις

του άρθρου 15 παρ. 2 του ν.1337/1983* και δεν έχει γίνει καθ' υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή δείχνονται ψευδή στοιχειά).

4. φωτογραφίες του κτιρίου

5. δικαιολογητικά - δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν την

6. δυνατότητα ένταξης του αιτούντα σε κάποια ευπαθή ομάδα.

Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών - δημοσίων εγγράφων που θα αποδεικνύουν την δυνατότητα ένταξης των αιτούντων σε κάποια ευπαθή ομάδα καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών θα γίνει από διαπαραταξιακή επιτροπή που θα οριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία θα συντάξει και τον σχετικό κατάλογο των δικαιούχων και θα τον υποβάλει προς τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

25ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών των δημοτών που θα αιτηθούν παράταση της χρήσης εργοταξιακών παροχών.

Με την υπ. αριθ. 32/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Συστήνει διαπαραταξιακή επιτροπή αποτελούμενη από τους:

 1. Μασσούρος Χρήστος, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας,
 2. Κοφινάς Φώτης, δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας,
 3. Φιλαρέτου Αναστασία, δημοτικός σύμβουλος της ελάσσονος μειοψηφίας,

η επιτροπή αυτή:

α) θα προβεί στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών των δημοτών που θα αιτηθούν παράταση εργοσταξιακής παροχής σε κτίρια πρώτης κατοικίας για κοινωνικούς λογούς και μόνο,

β) θα συντάξει τον σχετικό κατάλογο των δικαιούχων και θα τον υποβάλει προς τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

26ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή/διαγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 33/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή/διαγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

27ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός δικαιούχων κινητής τηλεφωνίας και ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως στους δικαιούχους.

Με την υπ. αριθ. 34/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Α. Ορίζει δικαιούχους χρήσης κινητής τηλεφωνίας, τον Δήμαρχο και τους δυο Αντιδημάρχους.

Β. Ορίζει ως ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τους δικαιούχους του Δήμου μας. Για το Δήμαρχο μέχρι 140€ μηνιαίως και για τους Αντιδημάρχους μέχρι 60€ μηνιαίως στον καθένα.

28ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση αιθουσών του 2ου Δημοτικού σχολείου Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 35/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την 1/2013 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σκιάθου για την παραχώρηση προς χρήση:

1. Από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ μιας αίθουσας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο έναντι αμοιβής, προκειμένου να υλοποιήσει στη Σκιάθο ένα πρόγραμμα με θέμα "Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης", που απευθύνεται σε επιχειρήσεις της περιοχής, διάρκειας 120 ωρών, σε ωράριο που δε θα παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του Σχολείου και θα παραδίδεται μετά από κάθε χρήση σε άψογη κατάσταση.

2. Από τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΛΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ της αίθουσας εκδηλώσεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου κατά τις απογευματινές ώρες για τις αθλητικές ανάγκες του, σε ωράριο που δε θα παρακωλύει τη λειτουργία του Σχολείου και θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την άψογη παράδοση της αίθουσας κάθε φορά μετά από τη χρήση της.

29ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

Με την υπ. αριθ. 36/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού 375,93 € το οποίο έχει αχρεωστήτως καταβληθεί για το χρονικό διάστημα από 16/02/2012 έως 13/09/2012 , λόγω λάθους καταχώρησης των τετραγωνικών μέτρων στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. Σκιάθου, του κ. Τσαπρούνη Παναγιώτη του Ηλία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ 238/14-01-2013 αίτηση του.

30ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση αίτησης της Τσαπρούνη Μαρίας.

Με την υπ. αριθ. 37/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Κάνει δεκτό το αίτημα της Τσαπρούνη Μαρίας για άμεση καταβολή των χρεών της για το τέλος πεζοδρομίου για τα έτη 2011 και 2012 και απαλαγή απο το 50% του προβλεπόμενου προστίμου για τους λόγους που επικαλείται στην υπ΄αρ. 10481/14-12-2012 αίτησή της.

31ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσκληση και παρακολούθηση εκπαιδευτικής ημερίδας στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχήςτων γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Με την υπ. αριθ. 38/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την πρόθεση συμμετοχής της Αντιδημάρχου κ. Μ. Κανταράκη - Τσολοβίκου και των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Μ. Κανταράκια και Α. Φιλαρέτου σε εκπαιδευτική ημερίδα στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» στο Βόλο την 1η Μαρτίου 2013.

33ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων του έτους 2012 της Δημοτικής αρχής.

Με την υπ. αριθ. 39/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει ημερομηνία ώρα και τόπο διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Απολογισμός πεπραγμένων του έτους 2012 της Δημοτικής αρχής, την 6η Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Κέντρου Μπούρτζι.

34ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις.

Με την υπ. αριθ. 40/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ν. Πλωμαρίτη στην Λάρισα, την 15-01-2013 με επιστροφή την 16-01-2013, προκειμένου να παραστεί σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό.

Με την υπ. αριθ. 41/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ν. Πλωμαρίτη στον Βόλο και την Λάρισα, την 22-01-2013 με επιστροφή την 25-01-2013, προκειμένου να παραστεί σε συνάντησεις με τον Πριστάμενο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Γεν. Διεύθυνση Μαγνησίας, κ. Πρωτόππαπα και τον Περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό.

Με την υπ. αριθ. 42/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ν. Πλωμαρίτη στην Λάρισα, την 07-02-2013 με επιστροφή την 08-02-2013, προκειμένου να παραστεί σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό και τον Γεν. Διευθυντή των Τουρκικών Αερογραμμών.

Με την υπ. αριθ. 43/2013 απόφαση του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθαν. Ζλατούδη στην Λάρισα, την 07-02-2013 με επιστροφή την 08-02-2013, προκειμένου να παραστεί σε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Κ. Αγοραστό και τον Γεν. Διευθυντή των Τουρκικών Αερογραμμών.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης τέθηκε προς συζήτηση - ενημέρωση αλλά δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.

Σκιάθος 20 Φεβρουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

Normal 0

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή