25η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

12ης /12/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 10268/07-12-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση Κ.Ε.Φ. στο Δήμο Σκιάθου.

Με την υπ. αριθ. 299/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση Κ.Ε.Φ. στο Δήμο Σκιάθου.

 

 

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Εισήγηση  σχετικά με την υπαγωγή στη διάταξη του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-2012) υποπαράγραφος Γ.5 περί επιμήκυνσης διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π. & Δανείων, με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια αυτής.

 

Με την υπ. αριθ. 300/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την υποβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου μόνου παρ.Γ5.1 του Ν. 4093/2012,  αίτησης επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής στο σύνολο των δανείων, που έχει λάβει ο Δήμος μας από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δυνάμει των δανειακών συμβάσεων,  για οχτώ (8) έτη από τη λήξη της σύμβασης του κάθε δανείου, και να μας χορηγηθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τριών (3) ετών, αρχής γενομένης από 1.1.2013, εντός της οποίας θα καταβάλλονται μόνο τόκοι, κατά τον τρόπο και στον χρόνο, που προβλέπει η μεταξύ μας σύμβαση, με μειωμένο το επιτόκιο του δανείου μας, κατά την εν λόγω περίοδο χάριτος, κατά μισή (0,5) ποσοστιαία μονάδα λόγω των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας.

 

 

 

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης - αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη (3 Ιανουαρίου 2013).

 

Με την υπ. αριθ. 301/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Δεν εγκρίνει η διοργάνωση της εκδήλωσης - αφιέρωμα στον Αλ. Παπαδιαμάντη να γίνει με αφήγηση διηγημάτων από αφηγήτρια με αμοιβή, αλλά να γίνει βασισμένη σε ίδιες δυνάμεις.

 

 

 

4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης αντικατάστασης μέλους της επιτροπής συγκρότησης για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Σκιάθου, η οποία συγκροτήθηκε με την 101/2012 Α.Δ.Σ.

 

Με την υπ. αριθ. 302/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την αντικατάσταση της Δημοράγκα Αφροδίτης μέλους της  τριμελούς επιτροπής  εξέτασης δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό η οποία παραιτήθηκε μετά από προφορική της αίτηση, με το νέο μέλος της επιτροπής Ακρίβου Δήμητρα προέδρου του  Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 303/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

•1.     ΚΑΦΕ  ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ ΤΗΣ   «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χ. -ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δ.  Ο.Ε.»   στην περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΙΑ (SOLLEVANTE) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ) με την υπ' αριθ.  10393/12-12-2012 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.

•2.     ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ της ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Κ.-ΜΑΡΤΣΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε. (ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ) στην οδό Νικοτσάρα & Συγγρού (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ) με την υπ' αριθ.  10301/10-12-2012   αίτηση  για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.

•3.     ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ   της ΜΗΤΡΕ - ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( MERILYN) ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ) με την υπ' αριθ.  10090/3-12-2012 αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 304/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (κατηγορία 1: Επιχειρήσεων ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ)» ιδιοκτησίας  ANNA MARIA  CAPRA-TONEA στην περιοχή/ οδό  ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ) στην Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 305/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Δεν χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ - ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ (3Β ΜΑRΚΕΤ)  (κατηγορία1: Επιχειρήσεων Λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων)» στην περιοχή/ οδό  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (πλησίον ΔΕΗ) στην Σκιάθο, ιδιοκτησίας    ΚΟΥΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Με την υπ. αριθ. 306/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Δεν χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «AΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΜΠΑΡ (κατηγορία 1: Επιχειρήσεων ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ)» στην περιοχή  ΜΠΑΝΑΝΑ  στην Σκιάθο,  στην   VKM3-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο « BANANISTAS ».

 

 

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αίτηση για αποσφράγιση καταστήματος το οποίο τελεί υπό σφράγιση (λόγω ανάκλησης αδείας), προκειμένου οι ιδιοκτήτες να το εκμισθώσουν σε νέο ενδιαφερόμενο μισθωτή.

 

Με την υπ. αριθ. 307/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την αποσφράγιση του καταστήματος ιδιοκτησίας των ΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  & ΧΑΤΙΤΣΕ ΜΠΕΡΚΑΝΤ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, (που λειτουργούσε από τον ΣΑΡΑΣΙΝΟ ΣΙΡΟ ΤΟΥ ΣΑΛΒΑΤΟΡΕ) στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΙΑΘΟΥ και το οποίο τελεί υπό σφράγιση (λόγω ανάκλησης αδείας), προκειμένου οι ιδιοκτήτες να το εκμισθώσουν σε νέο ενδιαφερόμενο μισθωτή.

 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Με την υπ. αριθ. 308/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την αναμόρφωση προϋπολογισμού ως εξής:

 

Ως προς το σκέλος των εσόδων:

 

Oι παρακάτω κωδικοί αριθμοί εσόδων χρήζουν ενίσχυσης καθότι τα ποσά που είχαν εγγραφεί κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν επαρκούν:

 

Α/Α

Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1

2111

Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας & φωτ.(ΠΟΕ)

68.000

2

2118

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων

25.000

3

2211

Έκτακτα γενικά έσοδα

12.000

4

0461.1

Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

10.000

5

1519

Λοιπά πρόστιμα και λοιπά

55.000

6

2119.01

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

10.000

7

0524.1

Λοιπές εισφορές (τροφεία )

8.000

8

4142.1

Χαρτ/μο και ΟΓΑ  χαρτ/μου ενοικίων

8.000

9

4142.2

Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

9.000

10

0411

Δικαίωμα σύστασης οικ. τάφου

1.000

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

206.000

 

 

Αποθεματικό κεφαλαίο :                                             1.578,47 ευρώ

Αύξηση  αποθεματικού κεφαλαίου κατά  :             206.000,00 ευρώ 

Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού Κ.Α 9111: 207.578,47 ευρώ

 

Και μέσω αποθεματικού την μεταφορά ποσού 191.229,49 ευρώ  για την ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α εξόδων:

 

 

Α/Α

Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

8114

Φόροι - τέλη

81.884,89

2

8115

Διάφορα έξοδα (ΙΚΑ)

22.459,38

3

8116

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

19.966,55

4

8117

Λοιπά έξοδα ( πιστωτές διάφοροι)

66.918,67

 

 

ΣΥΝΟΛΟ :

191.229,49

 

Αποθεματικό κεφάλαιο  Κ.Α 9111  :  16.348,98  

 

Μετά τη ψήφιση του προϋπολογισμού, προέκυψαν νέες ανάγκες που καθιστούν ανεπαρκή την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε. 10.6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων »  και την εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε 8242 με τίτλο «λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» του προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2012 και 

 

                          για το λόγο αυτό εισηγούμαστε :

 

Από το αποθεματικό την μεταφορά ποσού 15.000 ευρώ

 

για την ενίσχυση των παρακάτω κωδικών εξόδων: 

 

Κ.Α εξόδου 10.6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» με το ποσό των 13.000 ευρώ

Κ.Α εξόδων 8242 με τίτλο «λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων» με το ποσό των 2.000 ευρώ.

 

Σύνολο αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α 9111  :  1.348,98 

 

 

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αίτημα παραχώρησης Φάρου Ρέπι στον Δήμο Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 309/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την αποστολή σχετικού αιτήματος παραχώρησης του Φάρου Ρέπι από το ΓΕΝ στο Δήμο Σκιάθου.

 

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή της 06/2012 μελέτης με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ), Προϋπολογισμού: 50.000,00 € (συμπεριλ. Φ.Π.Α. 23%) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

 

Με την υπ. αριθ. 310/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Α. Αποδέχεται την 6/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σκιάθου που αφορά την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Ε.Π. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ), Προϋπολογισμού: 50.000,00 € (συμπεριλ. Φ.Π.Α. 23%)

 

Β. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης ο οποίος (σύμφωνα με τα επιτρεπτά χρηματικά όρια (μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων 60.000€), όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών) είναι ο πρόχειρος διαγωνισμός.

 

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επικαιροποίηση των αριθ. 171/2008 και 259/2008 αποφάσεων Δ.Σ. Σκιάθου, που αφορούν την πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλης Σκιάθου, για χαρακτηρισμό του οικοπέδου με κτημ. αριθ. 040158Ν σε ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, στο Ο.Τ. Γ260 ( ως αντιστάθμισμα για τον χώρο Κ.Υ.-Γ.Ν.).

 

Με την υπ. αριθ. 311/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Επικαιροποιεί τις αριθ. 171/2008 και 259/2008 αποφάσεις του Δ.Σ. Σκιάθου, που αφορούν την πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης Σκιάθου, για χαρακτηρισμό του οικοπέδου με κτημ. αριθ. 040158Ν σε ΧΩΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ, στο Ο.Τ. Γ260 ( ως αντιστάθμισμα για τον χώρο Κ.Υ.-Γ.Ν.).

 

 

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επικαιροποίηση της αριθ. 169/2008 απόφαση Δ.Σ. Σκιάθου, που αφορά την πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλης Σκιάθου, για χαρακτηρισμό του οικοπέδου με κτημ. αριθ. 050219Ν σε ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, στο Ο.Τ. Γ285. (ως αντιστάθμισμα για τον χώρο Κ.Υ.-Γ.Ν.).

 

Με την υπ. αριθ. 312/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Επικαιροποιεί την αριθ. 169/2008 απόφαση του Δ.Σ. Σκιάθου, που αφορά την πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης Σκιάθου, για χαρακτηρισμό του οικοπέδου με κτημ. αριθ. 050219Ν σε ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, στο Ο.Τ. Γ285. ( ως αντιστάθμισμα για τον χώρο Κ.Υ.-Γ.Ν.).

 

 

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επικαιροποίηση των αριθ. 170/2008 και 260/2008 αποφάσεων Δ.Σ. Σκιάθου, που αφορούν την πρόταση τροποποίησης σχεδίου πόλης Σκιάθου, για χαρακτηρισμό του οικοπέδου με κτημ. αριθ. 050130Ν σε ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, στο Ο.Τ. Γ282. .( ως αντιστάθμισμα για τον χώρο Κ.Υ.-Γ.Ν.).

 

Με την υπ. αριθ. 313/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Επικαιροποιεί τις αριθ. 170/2008 και 260/2008 αποφάσεις του Δ.Σ. Σκιάθου, που αφορούν την πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης Σκιάθου, για χαρακτηρισμό του οικοπέδου με κτημ. αριθ. 050130Ν σε ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, στο Ο.Τ. Γ282. .( ως αντιστάθμισμα για τον χώρο Κ.Υ.-Γ.Ν.).

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για συγκρότηση επιτροπών Έτους  2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. ΥΠ.ΕΣ. 11389/93  "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , του ΠΔ 28/80 και του Ν.4024/201.

 

Με την υπ. αριθ. 314/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ορίζει μετά από κλήρωση (υπ' αριθμ. πρωτ. 10229/06-12-2012 Πρακτικό Κληρώσεως) τα παρακάτω μέλη για συγκρότηση επιτροπών Έτους  2013 σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. ΥΠ.ΕΣ. 11389/93  "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , του ΠΔ 28/80 και του Ν.4024/201:

 

 

•·         Για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1 (πρόεδρος)

Γαρυφαλλιά

Παπαβαγγέλη

2 (μέλος)

Κυριακή

Κεφάλα

3 (μέλος)

Νικόλαος

Πατσογιάννης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Σταματίτσα

Τζοβελέκη

2

Πηνελόπη

Κουτσίκου

3

Αικατερίνη

Σάχου

 

•·                     Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1 (πρόεδρος)

Μαγδαληνή

Άννη

2 (μέλος)

Νικόλαος

Πατσογιάννης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Πηνελόπη

Κουτσίκου

2

Νίνα

Πολυγερινού

 

•·         Επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών

Α. Για είδη ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (αυτ/των, οχημάτων κάθε είδους και μηχανημάτων έργων) καθώς και ανταλλακτικών και αναλώσιμων αυτών, καύσιμα και λιπαντικά, μέσα ατομικής προστασίας και είδη ένδυσης προσωπικού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1 (πρόεδρος)

Χρήστος

Αϊβαλιώτης

2 (μέλος)

Θεόδωρος - Ευάγγελος

Πασχάλης

3 (μέλος)

Σωτήρης

Γλυμπάτσας

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Αθανάσιος

Βασιλούδης

2

Γεώργιος

Γεωργίου

3

Απόστολος

Ζαχαριάς

 

Β. Σπόρια, φυτά, λουλούδια, δενδρύλλια και φυτοπαθολογικό υλικό, χώμα και λίπασμα, αδρανή υλικά, μονωτικά, υδραυλικά, χρώματα, οικοδομικά και εν γένει υλικά οικοδομής

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1 (πρόεδρος)

Παναγιώτης

Τούρλας

 

2 (μέλος)

Παναγιώτης

Αμυγδαλάκης

 

3 (μέλος)

Νικόλαος

Μαυρόπουλος

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Αντώνιος

Λάζος

2

Βασίλειος

Ταμπάκης

3

Ευαγγελία

Καρανίκα

 

 

Γ. Είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανταλλακτικών και αναλώσιμων, καθώς και λογισμικού για Η/Υ, ηλεκτρολογικό υλικό, μικροεργαλεία και μικροϋλικά και υλικά φωταγωγήσεων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1 (πρόεδρος)

Χρήστος

Σταματίου

 

2 (μέλος)

Ιωάννης

Ιωάννου

3 (μέλος)

Μαγδαληνή

Άννη

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Κωνσταντίνος

Λαναράς

2

Ευστάθιος

Καρυοφύλλης

3

Νικήτας

Χατζής

 

Δ. Βιβλία, έντυπα, γραφική ύλη, είδη γραφείου, είδη παντοπωλείου, καθαριότητας και φαρμακευτικό και χημικό υλικό, είδη σημαιοστολισμού, έπιπλα, σκεύη και λοιπός εξοπλισμός

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1 (πρόεδρος)

Στυλιανή

Μιχαηλίδου

2 (μέλος)

Ανάργυρος

Μελαχροινάκης

3 (μέλος)

Γαρυφαλλιά

Παπαβαγγέλη

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

1

Αργύριος - Συμεών

Μεργιάς

2

Αϊβαλιώτου

Μαρία

3

Γιαγκουδάκης

Κυριάκος

 

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για συγκρότηση επιτροπών Έτους 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 28/80, 171/87 και 270/81 και του Ν 4024/2011.

 

Με την υπ. αριθ. 315/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Ορίζει μετά από κλήρωση (υπ΄αριθμ.πρωτ.10259/7-12-2012 πρακτικό κληρώσεως) τα παρακάτω μέλη για την συγκρότηση επιτροπών Έτους 2013  σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ 28/80, 171/87 και 270/81 και του Ν 4024/2011:

 

Α. Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

 

1

Δημήτριος

Διολέττας

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

 

1

Φώτης

Κοφινάς

 

 

Β. Επιτροπή παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5.869,40 ευρώ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

 

1

Αθανάσιος

Ζλατούδης

 

2

Μοσχαδώ

Κανταράκη

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

 

1

Αναστασία

Φιλαρέτου

 

2

Νικόλαος

Χαλκιάς

 

 

Γ. Επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,40 ευρώ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

 

1

Ζαχαρίας

Μαθηνός

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

 

1

Ταξιάρχης

Κόλλιας

 

 

Δ. Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

 

1

Μοσχαδώ

Κανταράκη

 

2

Δημήτριος

Πρεβεζάνος

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α

Όνομα

Επώνυμο

 

1

Δημήτριος

Διολέττας

 

2

Ιωάννης

Πατσάς

 

 

 

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 63 ΤΟΥ Ν 3801/2009.

 

Με την υπ. αριθ. 316/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει τη διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 63 ΤΟΥ Ν 3801/2009 όπως παρακάτω:

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘ. 63 ΤΟΥ Ν. 3801/2009

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Χ.Κ.

ΠΟΣΟ

1

Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

22/2-1-2012

396,18

2

Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

229/2-1-2012

958,13

3

Δ.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

230/2-1-2012

569,87

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1924,18

 

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή υπολοίπου χρηματικού καταλόγου ποσού των 66,39 € του Αϊβαλιώτη Αθανάσιου του Αναστασίου.

 

Με την υπ. αριθ. 317/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την διαγραφή του εναπομείναντος ποσού των 66,39 € προερχόμενο από τον Χ.Κ 24, που αποτελεί το πρόστιμο για το τέλος παρεπιδημούντων (αρχικός Χ.Κ 162/2002) για τον Αϊβαλιώτη Αθανάσιο του Αναστασίου.

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή χρηματικού ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους 738/2012 ΚΑΙ 739/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 318/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τη Διαγραφή χρηματικού ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους 738/2012 ΚΑΙ 739/2012 που αντιστοιχεί στο 60% του αμφισβητούμενου ποσού αντίστοιχα για κάθε επιχείρηση όπως παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Χ/Κ 738/2012 (ΤΕΛΟΣ)

ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Χ/Κ 739/2012 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)

ΠΟΣΟΣΤΟ 60% ΑΠΟ Χ/Κ 738/2012 (ΤΕΛΟΣ)

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ Χ/Κ 60% ΑΠΟ 739/2012 (ΠΡΟΣΤΙΜΟ)

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

1546,75

3093,50

928,05

1.856,10

ΖΥΓΟΥΡΑΣ Γ.-ΧΑΤΖΗΣ  Ε. Ο.Ε.

16253,36

32506,72

9.752,02

19.504,04

 

 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χρήση αίθουσας εκδηλώσεων στο Μπούρτζι για το Εκπ/κό Πρόγραμμα  της Λυρικής Σκηνής.

 

Με την υπ. αριθ. 319/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων στο Μπούρτζι για το Εκπ/κό Πρόγραμμα  «Η Όπερα Διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία» της Λυρικής Σκηνής με τη συμμετοχή του 1ου  Δημοτικού Σχολείου Σκιάθου στις 14 και 15 Μαρτίου 2013.

 

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ΄αριθ. 9734/19-11-2012 αίτησης του Σωματείου Εθελοντών ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α.

 

Με την υπ. αριθ. 320/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει τη συστέγαση του Σωματείου ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. με το γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Σκιάθου και τη παραχώρηση της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι όποτε χρειαστεί για συνελεύσεις και συναντήσεις.

 

 

Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

 

 

 

Σκιάθος 13 Δεκεμβρίου 2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή