23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

24ης/11/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 9769/20-11-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

‘Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 280/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 222/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 281/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Δεν αναπροσαρμόζει τον συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2013, ο οποίος θα παραμείνει όπως ισχύει μέχρι σήμερα και καθορίστηκε με την 326/2011 Α.Δ.Σ. δηλαδή: 

Α) 0,12 €  για κάθε τετραγωνικό μέτρο ηλεκτροδοτούμενου,  στεγασμένου χώρου,

Β) 0,06 € για κάθε τετραγωνικό μέτρο ηλεκτροδοτούμενου, μη  στεγασμένου χώρου.  

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του τέλους του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013,  Α.Ο.Ε 223/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 282/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Α.) Την μη αναπροσαρμογή του τέλους του δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 324/2011 Α.Δ.Σ. ήτοι:

στο ποσό των  0,35 € για κάθε μικρό ζώο και 0,53 € για κάθε μεγάλο ζώο, με  δωρεάν  βόσκηση δέκα (10) ζώων για κάθε κοπάδι.

Β.) Καθορίζει  τις  δημοτικές εκτάσεις στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου για την βοσκή των κοπαδιών αιγοτρόφων της Σκιάθου για το έτος 2013 και εφεξής όπως  περιγράφεται παρακάτω:

 

α) Στη θέση ΑΣΕΛΗΝΟΣ διακόσια (200) στρέμματα

β)  Στη θέση ΣΤΥΛΕΣ -ΤΡΟΥΛΟΣ -ΑΛΩΝΙΑ πενήντα (50) στρέμματα

γ) Στη θέση ΣΤΙΒΩΤΟΣ εκατό (100) στρέμματα

δ) Από ΑΣΕΛΗΝΟ έως ΚΑΛΥΒΙΑ-ΞΑΝΕΜΟ δέκα χιλιάδες (10.000) στρέμματα

 

Γ.) Ορίζει τον αριθμό των βοσκών με τον ακριβή αριθμό των ζώων που δικαιούνται να βόσκουν τα  παραπάνω βοσκοτόπια ως εξής:

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜOΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

1

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

260 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ

1300

2

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

120 ΣΠΑΝΙΑ ΖΩΑ

600

3

ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ

190 ΜΕΓΑΛΑ  ΚΑΙ 5 ΜΙΚΡΑ

293

4

ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

23 ΝΤΟΠΙΑ ΚΑΙ 20 ΣΠΑΝΙΑ ΖΩΑ

135

5

ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

147 ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ 8 ΜΙΚΡΑ ΖΩΑ

233

6

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΗ

44 ΜΕΓΑΛΑ ΖΩΑ

66

7

ΑΪΒΑΛΙΩΤΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

25 ΜΕΓΑΛΑ και 5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ

63

8

ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

18 ΣΠΑΝΙΑ ΖΩΑ

 

90

9

ΙΤΖΕ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

50 ΜΕΓΑΛΑ ΖΩΑ

75

 

Δ.) Ορίζει τριμελή επιτροπή,   έργο της  οποίας θα είναι η εξακρίβωση των στοιχείων των  δηλώσεων των κτηνοτρόφων και η υποβολή  του  πρακτικού στο Δήμο, η οποία θα αποτελείται από τους :

α) Διολέττα Δημήτριο, Αντιδήμαρχο προερχόμενο από την πλειοψηφία.

β) Κόλλια ταξιάρχη, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την πλειοψηφία.

γ) Ζυμαρικόπουλο Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο προερχόμενο από την μειοψηφία.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 224/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 283/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2013 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 325/2011 Α.Δ.Σ δηλαδή

ο συντελεστής χρέωσης των δημοτικών τελών έχει καθοριστεί στα 5.72€ για οικιακή χρήση και 7.59 € για γενική χρήση για τους εντός και τους εκτός σχεδίου πόλεως ηλεκτροδοτούμενους χώρους και οι οποίοι στάλθηκαν στη ΔΕΗ. Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση ορίσθηκαν 5 συντελεστές  για τις ακόλουθες κατηγορίες .

 

Για τις κατοικίες σε 1,52 €/ τ.μ.

Για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σε 5,72€/ τ.μ.

Για τα επαγγελματικούς χώρους (μάρκετ, ταβέρνες ) σε 7,59€/ τ.μ.

Για τους ακάλυπτους χώρους, μάντρες  σε 2,14 €/ τ.μ.

Για αποθήκες εμβαδού μεγαλύτερου των 1.000τ.μ. και μικρότερου των 6.000 τ.μ. σε 1,53 τ.μ.

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης INTERNET για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 225/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 284/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης INTERNET για το έτος 2013 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 367/2005 Α.Δ.Σ  και αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 226/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 285/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Την μη αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις πλην των ξενοδοχείων για το έτος 2013 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 331/2011 Α.Δ.Σ  και αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή των  τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 227/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 286/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Την μη αναπροσαρμογή των τελών και δικαιωμάτων χρήσης του Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2013 και να παραμείνει ως έχει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 329 /2011 Α.Δ.Σ:

  • το δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου στο ποσό των 380,00 Ευρώ,
  • Το δικαίωμα τριετούς ταφής στο ποσό των 100,00 Ευρώ
  • Το δικαίωμα παράτασης της ταφής σε 50,00 Ευρώ.

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2013, Α.Ο.Ε 228/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 287/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

  • 1. Την μη αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος 2013 και να παραμείνει το τέλος αυτό ως έχει σύμφωνα με την υπ' αριθ. 327 /2011 Α.Δ.Σ δηλαδή στο ποσό των 150€ για κάθε τελούμενο από το Δήμο Σκιάθου πολιτικό γάμο στο χώρο που έχει ορισθεί με Α.Δ.Σ. δηλ. το Μπούρτζι
  • 2. Τροποποιεί την υπ' αριθ. 327/2011 Α.Δ.Σ. ως προς το υπ' αριθ. 2 σκέλος (Για κάθε τελούμενο γάμο που θα γίνεται εκτός του χώρο που έχει ορισθεί δηλ. το Μπούρτζι, επιβάλλει τέλος ποσού 300€) διότι αυτό δεν είναι σύννομο εφ' όσον χώρος για την τέλεση πολιτικών γάμων έχει οριστεί η αίθουσα του ΜΠΟΥΡΤΖΙ

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναπροσαρμογή του τέλους κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2012, Α.Ο.Ε 229/2012.

 

Με την υπ. αριθ. 288/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Την μη αναπροσαρμογή τελών των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το έτος 2013 και να παραμείνει ως έχει η  328/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή:

1.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

Α)

Οδός Παπαδιαμάντη

61,87€ ανά τ.μ.

Β)

Ακτή Αντωνίου Ρήγα, Ακτή Ν. Μωραϊτου, οδός Μωραϊτίδου , πλατεία όπισθεν Ι.Ν.Τριών Ιεραρχών 

56.24

ανά τ.μ.

Γ)

Λοιπές Πλατείες

33.75

ανά τ.μ.

Δ)

Λοιπές οδοί και περιοχές της Σκιάθου εκτός των ανωτέρω

22.50

ανά τ.μ.

Ε)

Μεγάλη Άμμος

5,63€ ανά τ.μ.

 

 

 

 

ΣΤ)

Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου (από την ALPHA BANK και πέρα)

 

 

53,56€ ανά τ.μ.

2.ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΝΤ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ  

Α)

Οδός Παπαδιαμάντη

123,73€ ανά τ.μ.

Β)

Ακτή Αντωνίου Ρήγα,Μακαρίου, Ακτή Νικ. Μωραϊτου,

 οδός Μωραϊτίδου, πλατεία όπισθεν Ι.Ν. Τριών Ιεραρχών  

112,48€

ανά τ.μ.

Γ)

Λοιπές Πλατείες

67,49€

ανά τ.μ.

Δ)

Λοιπές οδοί και περιοχές της Σκιάθου , εκτός των ανωτέρω

44,99€

ανά τ.μ.

 

Ε)

Ακτή Εθνάρχου Μακαρίου(από την ALPHA BANK και πέρα)

107,12€

ανά τ.μ.

3.ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ (Καλαμπόκια, Ξηροί καρποί, μαλλί της γριάς)   

Οδός Παπαδιαμάντη

168,71€ για 2 τ.μ.

4.ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ (χειροποίητες

 κατασκευές )

Οδός Παπαδιαμάντη,

562,38 € για 2 τ.μ.

5.ΛΟΙΠΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ

(χειροποίητες κατασκευές)

 Ακτή Εθν. Μακαρίου (έμπροσθεν ALPHA BANK),

535,60€ για 2 τ.μ.

6. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ -ΠΩΛΗΤΕΣ

   (Ιχθυοαλιευμάτων,Οπωρολαχανικων)

Στους χώρους που επιτρέπονται

562.38

7. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Μηνιαίο τέλος 93,60€ ανά τ.μ.

8. ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΡΙΚΥΚΛΑ , ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΥ

 ( ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ)

500€ ανά τ.μ.

9. ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΡΙΚΥΚΛΑ , ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΛΟΙΠΟΙ ΟΔΟΙ

300€ ανά τ.μ.

10.  ΨΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

150€ ανά τ.μ.

 

 

καθώς επίσης και η αριθ. 102/2012 .Δ.Σ. που καθορίζει την τμηματική καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης, ως εξής:

 

Α] Εφάπαξ καταβολή μέχρι του ποσού των 1.000,00 €.

β] Έως του ποσού των 3.000,00 € σε δυο ισόποσες δόσεις με την καταβολή της 1ης δόσης με την χορήγηση της άδειας και η 2η δόση μέχρι 31/7/2013.

γ] Άνω των 3.000,00 € σε τρεις ισόποσες δόσεις με την καταβολή της 1ης δόσης με την χορήγηση της άδειας, η 2η δόση μέχρι 30/6/2013 και η 3η δόση μέχρι 31/7/2013.

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

9ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Οριοθέτηση χώρων και ο καθορισμός αριθμού θέσεων που παραχωρούνται για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Α.Ο.Ε 230/2012

 

Με την υπ. αριθ. 289/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Να παραμείνουν οι θέσεις ως έχουν με την υπ' αριθ. 330/2011 Α.Δ.Σ, δηλαδή:

 

  • 1. ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ

1 ΘΕΣΗ (ψήσιμο και πώληση καλαμποκιου)

  • 2. ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

    ΘΕΣΕΙΣ 1 (πώληση ξηρών καρπών)

  • 3. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ - ΠΩΛΗΤΕΣ (Ιχθυρών, Οπωρολαχανικών)

      ΚΑΘ'ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

    Έμπροσθεν Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού, Ακρόπολη

  • 4. ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ) ΑΠΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ (χαλιών, καλαθιών κ.λ.π.)

   Παραπλεύρως λίμνης ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πλησίον Ναυτικού Ομίλου προς τη                             ... Βόρεια πλευρά.

 

και τροποποιεί αυτή για μια θέση σύμφωνα με την  268 /2012 Α.Δ.Σ. για πώληση καλαμποκιών και καθορίζεται ο χώρος στην οδό Παπαδιαμάντη,  παραπλεύρως της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου έτους 2013.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της 3/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».

 

Με την υπ. αριθ. 290/2012 απόφασή του  ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει της 3/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου περί: «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση - συμπλήρωση της αρ. 107/2012 Α.Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1716/17-05-2012.

 

Με την υπ. αριθ. 291/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Τροποποιεί - συμπληρώνει την αρ. 107/2012 Α.Δ.Σ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1716/17-05-2012 ώστε το μεταφερόμενο χρέος του ΝΠΔΔ προς το Δήμο Σκιάθου να συμπεριλαμβάνει και το ποσό που παραλείφθηκε δηλαδή των 150.440,48 ευρώ με δημοσίευση στο ΦΕΚ της νέας  απόφασης του Δ.Σ.

Η μεταφορά του χρέους που παραλείφθηκε  για λόγους λογιστικής τάξης θα γίνει στο σύνολό του, ασχέτως της ενδεχόμενης παραγραφής ορισμένων μερικότερων χρεών.

(Σας επισυνάπτεται ολόκληρο το γνωμοδοτικό σημείωμα).

 

Χρέη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκιάθου την 31η /12/2007

όπως προέκυψαν από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία του Π.Κ.Δ.Σ και αναγράφονται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών.

 

Κ.Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                         ΣΥΝΟΛΟ

8114   ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ                          29.829,94  ( κρατήσεις ΔΟΥ-ΤΥΔΚΥ ΤΑΔΚΥ)

8114   ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ                        164.555,35  ( κρατήσεις ΙΚΑ)

8116   ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ        120.610,54

                                      Σύνολο:      314.995,83

 

 

Χρέη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκιάθου τα οποία δεν μεταφέρθηκαν

Κ.Α       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                         ΣΥΝΟΛΟ

8114   ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ                          29.829,94

8116   ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ        120.610,54

                                      Σύνολο:      150.440,48

 

Οι κρατήσεις του ΙΚΑ είχαν μεταφερθεί λόγω υπαγωγής σε ρυθμίσεις και σήμερα έχουν εξοφληθεί.

 

Η απόφαση αυτή πρέπει να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου οικ. έτους 2012 με αναμόρφωση αυτού για την ένταξη των χρεών στο Δήμο Σκιάθου στον Κ.Α.Ε 8114 με το ποσό των 29.829,94 ευρώ και στον Κ.Α.Ε 8116 με το ποσό των 120.610,54 ευρώ.

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παράταση εκμίσθωσης κτηρίου.

 

Με την υπ. αριθ. 292/2012 απόφασή του  ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την παράταση εκμίσθωσης για το κατάστημα ιχθυοπωλείο που βρίσκεται στο άκρον της μεσημβρινής παραλίας στη Σκιάθο, η οποία έληξε στις 22-10-2012,   έως την 31/12/2012 τηρώντας πλήρως τα άρθρα της αρ. πρωτ. 8470/10-09-2007 διακήρυξης καθώς και τους όρους του υπ΄11090/22-10-2007 συμφωνητικού, μετά από την αρ. πρωτ. 9546/8-11-2012 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση της Καραγκούνη Αργυρώ του Νικολάου.

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Μετακινήσεις.

 

Με την υπ. αριθ. 293/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου κ. Ν. Πλωμαρίτη και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χ. Μασσούρου την Σκύρο για τη συμμετοχή τους στη διαδημοτική συνάντηση Βορείων Σποράδων.

 

 

 

Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση.

 

 

 

Σκιάθος 26 Νοεμβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή