21η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην έκτακτη συνεδρίαση της 13ης/11/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 9644/12-11-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

Ένα  θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013 - 2014.

 

Με την υπ. αριθ. 278/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

 

Προτείνει :

  • 1. Τη σύσταση Γενικού Εσπερινού Λυκείου στη Σκιάθο, δυναμικότητας τουλάχιστον 120 μαθητών σύμφωνα με τις έως τώρα συλλεχθείσες υπογραφές ενδιαφερομένων, το οποίο θα συστεγάζεται με το Γυμνάσιο και Λύκειο Σκιάθου αλλά με ξεχωριστούς καθηγητές και διευθυντή και χωρίς να παρακωλύει τη λειτουργία των Γυμνασίου, Λυκείου Σκιάθου.

 

  • 2. Την ίδρυση στη Σκιάθο παραρτήματος Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΕΕΕΕΚ Βόλου, δυναμικότητας τουλάχιστον 10 μαθητών, το οποίο θα συστεγάζεται με το Ειδικό Σχολείο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου, αλλά με ξεχωριστούς καθηγητές και διευθυντή και χωρίς να παρακωλύει τη λειτουργία του Ειδικού και του 1ου Δημοτικού Σχολείου.

 

  • 3. Κανενός άλλου είδους μεταβολή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013 - 2014.

 

 

 

 

Σκιάθος 13 Νοεμβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή