17η ΕΚΤΑΚΤΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της 11ης /10/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 8771/10-10-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

Ένα  θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της νήσου Σκιάθου» στο πλαίσιο του Ε.Π. Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου  2007-2013 προϋπολογισμού 4.795.500,00€.

 

Με την υπ. αριθ. 245/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Εγκρίνει την πρόταση με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της νήσου Σκιάθου» προϋπολογισμού 4.795.500,00€ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61 - Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση, του Ε.Π. ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ  2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Η πρόταση περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ «ΟλοκληρωμένΟ ΣχέδιΟ Ανάπτυξης ΝησΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» στο πλαίσιο του Ε.Π. Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος - Ηπείρου  2007-2013

Ενίσχυση του Τουρισμού

 • v ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 15.000,00€)

 

Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

 • v ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ BK14 ΣΕ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΧΩΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. (ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 109.000,00€)
 • v ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΥΡΑΝΙΤΣΗΣ 5 ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ.

(ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 72.000,00€)

 • v Δημιουργία θεματικών - ενημερωτικών οδηγών, μορφοποίησή τους σε εκδοτική μορφή και σήμανση δήμου Σκιάθου με Περιβαλλοντική - Πολιτιστική πληροφορία.

(ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 100.000,00€)

 • v επισκευεσ - συντηρησεισ στο μουσειο «παπαδιαμαντη» δημου σκιαθου.

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 100.000,00€)

 

Βελτίωση Προσπελασιμότητας

 • v ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ Ξάνεμοσ (από το αεροδρομιο εωσ την παραλια ξανεμου).

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 425.000,00€)

 • v ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΟΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΟΝ ΧΥΤΑ).

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 400.000,00€)

 

Αναπλάσεις περιοχών

 • v Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πλατείας και παιδικής χαράς Αγίας Τριάδας δημου σκιαθου.

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 300.000,00€)

 • v ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚησ ΧΑΡασ ΣΤΟ Ο.Τ. 271 Γ' Τομέας Δήμου Σκιάθου. (ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 256.500,00€)

 

Υποδομές Ύδρευσης - Αποχέτευσης

 • v ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ της ΣΚΙΑΘΟΥ.

(ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 2.200.000,00€) (ΔΕΥΑ σκιαθου)

 • v ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ.

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 718.000,00€) (ΔΕΥΑ σκιαθου)

 

Αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια)

 • v ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ.

(ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥ/ΣΜΟΣ 100.000,00€)

 

 

Με την προϋπόθεση ότι αν μέχρι τον Μάρτιο υπάρχει ολοκληρωμένο τμήμα της μελέτης των αντιπλημμυρικών έργων θα αντικατασταθεί το έργο της κατασκευής παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 271 Γ΄ με το τμήμα  των αντιπλημμυρικών στις Αχλαδιές.

 

Σκιάθος 12 Οκτωβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή