16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

3ης/10/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 8470/28-09-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή/διαγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 223/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή/διαγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

 

2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με παραχώρηση προς χρήση σχολικού χώρου.

 

Με την υπ. αριθ. 224/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την αριθ. 1/2012 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σκιάθου για τη παραχώρηση προς χρήση σχολικού χώρου και συγκεκριμένα του εργαστηρίου Πληροφορικής  του Γυμνασίου Σκιάθου για την υλοποίηση  Προγράμματος Κατάρτισης από το ΚΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, από αρχές Οκτωβρίου 2012.

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για αντικατάσταση του Δημοτικού συμβούλου κου Α. Πασχάλη από όλες τις Δημοτικές Επιτροπές είτε συμμετέχει ως μέλος είτε ως Πρόεδρος, κατόπιν της υπ. αριθ. 8130/17-09-2012 αιτήσεως του.

 

Με την υπ. αριθ. 225/2012 απόφασή του  ομόφωνα  αποφασίζει:

Κάνει δεκτή την παραίτηση του Δημοτικού συμβούλου κου Α. Πασχάλη από όλες τις Δημοτικές Επιτροπές του Δήμου Σκιάθου στις οποίες συμμετέχει κατόπιν της υπ. αριθ. 8130/17-09-2012 αιτήσεως του.

 

Με την υπ. αριθ. 226/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει πρόεδρο της Επιτροπής Καταστημάτων - κοινοχρήστων οδών - πεζοδρομίων - περιπτέρων τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ν. Χαλκιά σε αντικατάσταση του κου Α. Πασχάλη.

 

 

 

 

Με την υπ. αριθ. 227/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει πρόεδρο της Επιτροπής αξιολόγησης άχρηστων αντικειμένων του δήμου προς καταστροφή τον Αντιδήμαρχο κ. Δ. Διολέττα σε αντικατάσταση του κου Α. Πασχάλη.

 

Με την υπ. αριθ. 228/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει πρόεδρο της Επιτροπής κανονιστικών διατάξεων τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χ. Μασούρο σε αντικατάσταση του κου Α. Πασχάλη.

 

Με την υπ. αριθ. 229/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει πρόεδρο της Επιτροπής υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κ. Καραστατήρα σε αντικατάσταση του κου Α. Πασχάλη.

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 230/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ της Παρίσση  Σταματίας του Γεωργίου στην συμβολή των οδών Μ. Ανανίου - Πανώρα (Ταβέρνα «ΔΙΟΝΥΣΟΣ») (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 231/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   στην  περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ (πρώην ΑΧΕΛΙΝΟΝ) στην Σκιάθο.

 

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ΄αριθ. 8143/17-09-2012 αιτήσεως της κ. Κατσικίδου Ιωάννας.

 

Με την υπ. αριθ. 232/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Δεν κάνει δεκτό το αίτημα της κ. Κατσικίδου Γιαννούλας για διαγραφή ποσού 1.000 € από το αντίτιμο της Δημοπρασίας λόγω ζημιάς του εξοπλισμού της από την κακοκαιρία.

 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  (λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του) του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ  που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ- Εθν. Μακαρίου με διακριτικό τίτλο   «GRILL» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  SARRACINO  CIRO του  SALVATORE.

 

Με την υπ. αριθ. 233/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ( λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του) του καταστήματος ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ  που βρίσκεται στην περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ- Εθν. Μακαρίου με διακριτικό τίτλο   «GRILL» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  SARRACINO  CIRO του  SALVATORE.

 

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ( λόγω  τροποποίησης υγειονομικών όρων  της λειτουργίας του) του καταστήματος ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ- Εθν. Μακαρίου με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΝ» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΜΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ.

 

Με την υπ. αριθ. 234/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Δεν ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  που βρίσκετε στην περιοχή  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ- Εθν. Μακαρίου με διακριτικό τίτλο «ΑΡΙΣΤΟΝ» στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΜΙΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ λόγω συμμόρφωσης με την άδεια λειτουργίας.

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση  άδειας λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος λόγω      τροποποίησης υγ. όρων (υπέρβαση αριθμού τραπ/των) του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ που βρίσκετε στην περιοχή Αεροδρομίου  στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (εξ αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 235/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ανακαλεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος λόγω      τροποποίησης υγ. όρων, του καταστήματος ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ που βρίσκετε στην περιοχή Αεροδρομίου  στη Σκιάθο, ιδιοκτησίας  ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

 

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

 

Με την υπ. αριθ. 236/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει την διενέργεια των προμηθειών:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

 

Ανταλλακτικών για οχήματα

 

20.6263

388,60

 

Αγωγών για διευθέτηση ομβρίων

 

30.6662.11

1.959,00

 

 

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για δημιουργία Εσπερινού (Γενικού ή Επαγγελματικού / Τεχνολογικού) Λυκείου στη Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 237/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Κάνει δεκτό το αίτημα των δημοτών για σύσταση Γενικού Εσπερινού Λυκείου στη Σκιάθο και για το λόγο αυτό αιτείται: α) από τη  Δ/νση Β/θμιας Εκ/πσης Μαγνησίας να υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας άμεση πρόταση  για τη σύσταση  Γενικού Εσπερινού  Λυκείου στο δήμο Σκιάθου, β) Εισήγηση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκ/πσης  προς τον ίδιο φορέα για το αυτό αίτημα και γ) Διεκπεραίωση  του αιτήματος από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας σε άμεσο χρονικό διάστημα, ώστε να λειτουργήσει τουλάχιστον το επόμενο σχολικό έτος Γενικό Εσπερινό Λύκειο στη Σκιάθο.

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  για την πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού για το 2/Θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου & για το Τμήμα Ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου».

 

Με την υπ. αριθ. 238/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΚΑΙ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  για την πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού για το 2/Θ Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκιάθου & για το Τμήμα Ένταξης Γυμνασίου Σκιάθου», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σκιάθου για την υπογραφής της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης.

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορθή επανάληψη της με αρ. 213/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου που αφορά τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ.

 

Με την υπ. αριθ. 239/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Διορθώνει την με αρ.213/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου που αφορά τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ  ως προς την ημερομηνία έναρξης της άσκησης από 1η Μαρτίου  2013 και όχι από 1 Δεκεμβρίου 2012 , όπως είχε ψηφιστεί. Καθορίζει μία ανά εξάμηνο θέση πρακτικής άσκησης σπουδαστών από σχολές των ΤΕΙ στο Δήμο Σκιάθου. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01/03/2012. Για την κάλυψη της αποζημίωσης για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ  θα δεσμευτεί αντίστοιχη πίστωση στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Σκιάθου  οικ. έτους 2013 ( από το Φεβρουάριο 2013  )  και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6041  με το ποσό των 1.936,88   ευρώ και με το ποσό των 2.112,96 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και τον Κ.Α.: 15.6054 με το ποσό των 111,21 ευρώ και με το ποσό των 121,32 ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη που προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου θα δεσμεύεται  για μία πενταετία τουλάχιστον.

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού.

 

Με την υπ. αριθ. 240/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Τη διαγραφή τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού από τους χρηματικούς καταλόγους 647/2012 και 648/2012 για την α'  δόση ποσού 4.000,00€ και 1.000,00€ αντίστοιχα και για την β' δόση από χρηματικούς καταλόγους 698/2012 και 699/2012   ποσού 4.000,00€ και 1.000,00€ αντίστοιχα, σύμφωνα, με την αρ. 148/2012 απόφαση του ΔΣ.

 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή οφειλής από τον 612/2012 χρηματικό κατάλογο ποσού 20,00 ευρώ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

Με την υπ. αριθ. 241/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Τη διαγραφή οφειλής ποσού 20,00 ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο (Χ.Κ 612/2012-αρχικός Χ.Κ 701/2011) το οποίο αναφέρεται σε παράβαση Κ.Ο.Κ. και χρεώθηκε εκ παραδρομής στον ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

 

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών και διαγραφές οφειλών.

 

Με την υπ. αριθ. 242/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

 Την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών στους κάτωθι:

1)Στην ΜΕΣΣΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ποσού 74,65 € που κατέβαλε με το διπλότυπο είσπραξης 2724/16-12-2011 (από το συνολικό ποσό των 499,48 € του διπλοτύπου) που αφορά διαφημιστική πινακίδα, η οποία δεν τοποθετήθηκε ποτέ στην οδό Αθανασίου Διάκου, όπως αιτούνταν με την 3829/21-4-2008 αίτησή της.

2)Στον ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ποσού των 133,30 € που χρεώθηκε για την τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας για το έτος 2010, σε σταντ του Δήμου (Χ.Κ. 514/2-1-2012-αρχικός Χ.Κ 640/2010) χωρίς αυτή να τοποθετηθεί ποτέ.

3) Στον ΣΑΛΤΑΦΕΡΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟ του ΙΩΑΝΝΟΥ, το ποσό των 44,99 € που χρεώθηκε για τέλος χρήσης  κοινοχρήστου χώρου έτους 2009 (Χ.Κ 374/2-1-2012-αρχικός Χ.Κ 496/2009) χωρίς να προβεί ποτέ στη χρήση του πεζοδρομίου.

4) Στον ΜΑΓΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  το ποσό των 12,56 € και 58,69 € που χρεώθηκε για τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 1999 (Χ.Κ 52/2-1-2012) και για τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2000 (Χ.Κ 57/2-1-2012) αντίστοιχα χωρίς ποτέ να προβεί στη χρήση του πεζοδρομίου.

5) Στην CEKO DIANA του USHTAR ποσού των 90,00 € που κατέβαλε με το 312/14-03-2012 διπλότυπο είσπραξης στο Δήμο Σκιάθου ως παράβολο για την έκδοση άδειας παραμονής, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε, κατόπιν της μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια (Ν.4018/2011, εγκύκλιος 12 Υπουργείου Εσωτερικών),

6) Στον VENDIM SELIMAJ του FAIK, ποσού των 90,00 € που κατέβαλε με το 354/27-03-2012 διπλότυπο είσπραξης στο Δήμο Σκιάθου ως παράβολο για την έκδοση άδειας παραμονής, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε, κατόπιν της μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια (Ν.4018/2011, εγκύκλιος 12 Υπουργείου Εσωτερικών),

 7) Στον SHKENDI BROSHKA του HYSNI, ποσού των 90,00 € που κατέβαλε με το υπ' αριθμ.350/26-03-2012 διπλότυπο είσπραξης στο Δήμο Σκιάθου ως παράβολο για την έκδοση άδειας παραμονής, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε, κατόπιν της μεταφοράς των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια (Ν.4018/2011, εγκύκλιος 12 Υπουργείου Εσωτερικών),

8) Στην DULE RUDINA του SAMI, ποσού των 90,00 € που κατέβαλε με το 2027/21-09-2010 διπλότυπο είσπραξης στο Δήμο Σκιάθου το ως παράβολο για την έκδοση άδειας παραμονής, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε, διότι δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις διαμονής για δύο (2) έτη, και κατέβαλε εκ νέου παράβολο ποσού 45,00 €(σύμφωνα με το 2839/08-12-2010 διπλότυπο είσπραξης) , γιατί η ανωτέρω δικαιούταν άδεια παραμονής ετήσιας διάρκειας.

 

 

17ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009.

 

Με την υπ. αριθ. 243/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Τη διαγραφή υπολοίπων χρηματικών καταλόγων λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 63 του Ν. 3801/2009 των κάτωθι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Χ.Κ.

ΠΟΣΟ

1

ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε.

317/2-1-2012

5269,98

2

ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε.

318/2-1-2012

0,14

3

ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε.

319/2-1-2012

436,11

4

ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

213/2-1-2012

157,98

5

ΜΑΝΙΚΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

488/2-1-2012

284,62

 

 

3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση για σύσταση πραγματικής δουλείας διέλευσης αποχετευτικού αγωγού από το οικόπεδο (χώρος ΚΑΠΗ) του Δήμου Σκιάθου με την όμορη ιδιοκτησία  του Τρακόσα Θεοδόσιου του Αγγελή.

 

Με την υπ. αριθ. 244/2012 απόφασή του  ομόφωνα αποφασίζει:

       1)Εγκρίνει την σύσταση πραγματικής δουλείας μεταξύ του Δήμου Σκιάθου και του Τρακόσα Θεοδόση του Αγγελή για την διέλευση αποχετευτικού αγωγού από το οικόπεδο του Δήμου Σκιάθου, που βρίσκεται στον Α τομέα του σχεδίου πόλης Σκιάθου χαρακτηρισμένο ως ΧΩΡΟ ΚΑΠΗ, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα αίρεται σε πρώτη ζήτηση στη περίπτωση εκμετάλλευσης -αξιοποίησης του οικοπέδου από το Δήμο Σκιάθου. 

       2. Την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης εκ μέρους του Τρακόσα Θεοδ. προς το Δήμο Σκιάθου ποσού 100,00 €.

       3.Εξουσιοδοτει τον Δήμαρχο για την υπογραφή του προαναφερόμενου συμβολαίου της σύστασης πραγματικής δουλείας με τους συγκεκριμένους όρους και για τις περαιτέρω νομικές ενέργειες.

       Όλα τα έξοδα  (εγκατάστασης-συμβολαιογραφικά) θα βαρύνουν τον αιτούντα.

 

 

 

Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκε για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης τέθηκε προς συζήτηση - ενημέρωση αλλά δεν λήφθηκε κάποια απόφαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκιάθος 04 Οκτωβρίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή