14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

4ης /07/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 5551/29-06-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συμπληρωματική μεταβολή της αρ. 130/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Λήψη απόφασης για διορθώσεις  στο σχέδιο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκιάθου» αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού από το καταργημένο Νομικό Πρόσωπο Ι.Δ.Ε.Ε.Σ. (εξ αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 187/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Συμπληρώνει την με αρ. 130/2012 Α.Δ.Σ. περί: «Λήψη απόφασης για διορθώσεις  στο σχέδιο του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκιάθου» αναφορικά με την μεταφορά του προσωπικού από το καταργημένο Νομικό Πρόσωπο Ι.Δ.Ε.Ε.Σ.

 

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Tροποποίηση της αρίθ. 93/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: (λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2012) ως προς την περίπτωση 1 με συμπλήρωση στήλης με το συνολικό ποσό χρέωσης σύμφωνα με τις αιτήσεις των όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις δηλώσεις τιμών του ΕΟΤ για το έτος 2012. (εξ αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 188/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Tροποποιεί την με αρίθ. 93/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: (Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2012) ως προς την περίπτωση 1 με συμπλήρωση στήλης με το συνολικό ποσό χρέωσης σύμφωνα με τις αιτήσεις των όμορων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με τις δηλώσεις τιμών του ΕΟΤ για το έτος 2012 όπως παρακάτω:

 

 

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1): Την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού χωρίς δημοπρασία,   στους εκμεταλλευόμενους ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ όμορες με τους παρακάτω αιγιαλούς για το έτος 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

 

 

Α/Α

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΧ/ΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΕΩΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ

 

1

ΕΛΠΑΡ Α.Ε.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4000 Τ.Μ

1596/01-03-2012

12.704,54 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

2

ΕΛΠΑΡ Α.Ε.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

50 Τ.Μ

1595/01-03-2012

2.812,00 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

 

3

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 2427024545

ΤΡΟΥΛΟΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

875 Τ.Μ

2050/16-03-2012

835,73 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

4

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ Δ.& Ν.  Ο.Ε. 6974128434

Μ.ΑΜΜΟΣ      ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

297 Τ.Μ

1440/24-02-2012

1.048,88 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

5

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μ.ΑΜΜΟΣ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΕΜΩΝΗ

145 Τ.Μ

1530/29-02-2012

2954/17-04-2012

1.600,00 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

6

ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.

ΜΑΡΑΘΑ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

500 Τ.Μ

1498/28-02-2012

45.339,72 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

7

ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.

ΜΑΡΑΘΑ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

50 Τ.Μ

1498/28-02-2012

2.109,00 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

 

8

ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε.

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

500 Τ.Μ

2314/26-03-2012

15.913,78 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

9

ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

500 Τ.Μ

1452/24-02-2012

3.316,60 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

10

ΣΚΙΑΘΟΣ ΧΟΛΙΝΤΕΪΣ Α.Ε.(ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

210 Τ.Μ

1745/08-03-2012

2.561,72 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

11

ΤΕΓΟΣ Ν. - ΜΑΡΕΣΑΣ Λ. Ο.Ε.

Μ.ΑΜΜΟΣ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MIRA MARE

209 Τ.Μ

1653/05-03-2012

2.298,33 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

12

ΤΡΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΤΡΟΥΛΟΣ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

600 Τ.Μ

1479/28-02-2012

3.667,91 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

13

ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΔΑΦΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μ.ΑΜΜΟΣ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

75 Τ.Μ

1572/01-03-2012

1.847,34 €

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα, η παραχώρηση της χρήσης του προς αυτών τμημάτων αιγιαλού γίνεται για την εκπλήρωση όλων των πρόσθετων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει έναντι των πελατών τους, και σύμφωνα με την 609/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το μίσθωμα, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του ½ της ανώτερης τιμής  δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή προτείνεται  από κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον ΕΟΤ ,επί τον αριθμό των κλινών αυτής.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση 93/2012

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Μαρίας - Αγγελικής Πασχαλίδου στον παιδικό σταθμό του Δήμου Σκιάθου, με την ειδικότητα του βρεφονηπιοκόμου για δύο μήνες, από Αύγουστο έως Σεπτέμβριο 2012, μετά από την με αριθ. 5216/21-6-2012 αίτηση της.

 

Με την υπ. αριθ. 189/2012 απόφασή του  ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Μαρίας - Αγγελικής Πασχαλίδου στον παιδικό σταθμό του Δήμου Σκιάθου, με την ειδικότητα του βρεφονηπιοκόμου για δύο μήνες εντός του έτους 2012, μετά από την με αριθ. 5216/21-6-2012 αίτηση της.

 

 

 

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ' αρίθ. 5127/20-06-2012 αίτησης δεκαεπτά επιχειρηματιών της Σκιάθου (εξ αναβολής).

 

Με την υπ. αριθ. 190/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Αποδέχεται το υπ΄αρίθ. 5798/04-07-2012 γνωμοδοτικό σημείωμα του Δικηγόρου κ. Στέφανου Καραγεώργου και δεν κάνει δεκτή την υπ' αρίθ. 5127/20-06-2012 αίτηση των δεκαεπτά επιχειρηματιών της Σκιάθου σχετικά με διαγραφή επιβληθέντων προστίμων.

 

 

 

 

Σκιάθος 05 Ιουλίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

 

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή