13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

27ης /06/2012, ύστερα από την υπ. αριθ. 5252/22-06-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

1ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της απόφασης της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγραφής - διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 166/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών εγγραφής - διαγραφής νηπίων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου.

 

 

 

2ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης:

Λήψη αποφάσεων για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη δράση της ΕΤΑΑ ΑΕ: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμόν 1035/10 -06 - 2012 πρόσκλησης της ΕΤΑΑ ΑΕ.

 

Με την υπ. αριθ. 167/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Τη συμμετοχή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Σκιάθου στη δράση της ΕΕΤΑΑ ΑΕ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  και ορίζει νομίμη εκπροσώπο του Δήμου Σκιάθου την Αντιδήμαρχο κα Κανταράκη  Μοσχαδώ, στο πλαίσιο της υπ' αριθμόν 1035/10-06-2012 πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

 

Με την υπ. αριθ. 168/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Ορίζει νόμιμη εκπροσώπο του Δήμου Σκιάθου την Αντιδήμαρχο κα Κανταράκη  Μοσχαδώ.

 

Με την υπ. αριθ. 169/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, για την κατάθεση αίτησης προσφοράς του Δήμου Σκιάθου, στο πλαίσιο της υπ αριθ 1035/19-06-12, πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 

Με την υπ. αριθ. 170/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, για την κατάθεση αίτηση προσφοράς του Δήμου Σκιάθου, στο πλαίσιο της υπ αριθ 1035/19-06-12, πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 

Με την υπ. αριθ. 171/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

 

Την ανάθεση της εργασίας «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 1035/19-06-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 - 2013», σε τρίτους.

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ: 4656/8-6-2012 αίτησης του Χρυσομάλλη Ιωάννη του Παντελή περί χορήγησης νέας άδειας για την άγονη συγκοινωνιακή γραμμή Σκιάθος - Κουκουναριές.

 

Με την υπ. αριθ. 172/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Αναβάλει την λήψη σχετικής απόφασης για επόμενη συνεδρίαση ούτως ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενοικίασης λεωφορείων για την άγονη συγκοινωνιακή γραμμή Σκιάθος - Κουκουναριές.

 

 

6ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός τροφείων από 01/06/2012 και στο εξής, στον παιδικό σταθμό Δ. Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 173/2012 απόφασή του  κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Εγκρίνει από 01 - 06 - 2012 την διατήρηση  των τροφείων ως έχουν και έχουν καθοριστεί με την 37/2009 Α.Δ.Σ. με την διαφοροποίηση ότι ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες να ισχύσει και για τις τρίτεκνες οικογένειες.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορισμός μελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή εποπτείας - παρακολούθησης του αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων. 

 

Με την υπ. αριθ. 174/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει μέλη που θα συγκροτούν την επιτροπή εποπτείας - παρακολούθησης του αναδόχου του ανοιχτού διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων τους: 1. κ. Διολέττα Δημήτριο (Αντιδήμαρχος)

         2. κ. Πασχάλη Θεόδωρο (υπάλληλος Δ. Σκιάθου - επόπτης καθαριότητας).

         3. κ. Κοφινά Φώτιο (Δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας).

 

 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στάθμευσης - πεζοδρόμησης της πόλης της Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 175/2012 απόφασή του  ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης στάθμευσης - πεζοδρόμησης της πόλης της Σκιάθου.

 

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 176/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 • 1. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΠΙΤΣΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χ. - ΠΑΡΙΣΗ Θ. Ο.Ε. στην οδό Ν. ΜΩΡΑΪΤΟΥ (πρώην Άριστον) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 2. ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ ΤΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Χ. -ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Δ. Ο.Ε.» στην περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ (SOLLEVANTE) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 3. KΑΦΕ-ΜΠΑΡ της ΚΟΥΜΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ στην οδό 25ης Μαρτίου (ΚΙΡΚΗ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 4. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΤΑΒΕΡΝΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ της ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΔΗΜΗΤΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου (VENUE) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 5. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ» ΤΗΣ ΞΕΝΑΚΗΣ Α.Ε στην περιοχή ΑΧΛΑΔΙΕΣ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 6. KΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή Παλιό Λιμάνι (OLD PORT) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 7. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στην περιοχή ΤΕΡΜΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ - θέση «ΑΛΩΝΙΑ» (Ταβέρνα ΛΥΧΝΑΡΙ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 8. ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΟΥ ΣΙΜΑΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στην περιοχή ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΡΑΔΙΚΑ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 9. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην οδό Παπαδιαμάντη (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 10. ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ (εντός ενοικιαζομένων δωματίων) ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην περιοχή ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 11. ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ -ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ (εντός ενοικιαζομένων δωματίων) ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην περιοχή Αγία Παρασκευή (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 12. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΜΠΑΡ εντός ενοικιαζομένων δωματίων της ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή ΑΧΛΑΔΙΕΣ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 13. ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην περιοχή Παλιό Λιμάνι (ΜΥΘΟΣ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 14. ΤΑΒΕΡΝΑ -ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην περιοχή ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 15. KΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΤΗΣ ΤΖΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ στην οδό ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' (DE FACTO) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 16. ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ 20 ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ του Δημητριάδη Χρήστου του Δημητρίου, στην οδό Μ. ΑΝΑΝΙΟΥ (ΡΟΕΣ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 17. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ , ΤΗΣ ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ Ο.Ε. στην περιοχή ΚΟΛΙΟΣ («ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ») (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 18. ΜΠΑΡ (εντός ξεν/χειου ΠΡΙΝΣΕΣ) ΤΗΣ ΕΛΠΑΡ Α.Ε. -(Εκπρόσωπος Σαντίκος Νικόλαος) στην περιοχή ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 19. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ (εντός ξεν/χειου ΠΡΙΝΣΕΣ) ΤΗΣ ΕΛΠΑΡ Α.Ε. -(Εκπρόσωπος Σαντίκος Νικόλαος) ΝΙΚΟΛΑΟΥ στην περιοχή Αγία Παρασκευή (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 • 20. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ ΤΟΥ ΚΟΛΙΑΚΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην περιοχή ΑΜΜΟΥΔΙΑ (ΣΚΟΥΝΑ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).

 

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 177/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ του Κων/νου  στην περιοχή Αμμουδιά Σκιάθου (πρώην RED MARAKESH -ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΗ)

 

Με την υπ. αριθ. 178/2012 απόφασή του  ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας  ΣΤΑΜΕΛΟΥ  ΑΡΕΤΗΣ  του Σπυρίδωνα, συζ. Αντωνίου   στην περιοχή Μ. Άμμος.

 

Με την υπ. αριθ. 179/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» ιδιοκτησίας  ΠΕΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  στην οδό Αλ. Μωραϊτίδη - Εθν. Αντιστάσεως   στην Σκιάθο» (Lo & La).

 

Με την υπ. αριθ. 180/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος : «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΦΕ  ΣΝΑΚ -ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  ΤΖΟΥΒΑΡΑ  ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  στην οδό 25ης Μαρτίου  Σκιάθου (ΤΟΤΕΜ)

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε κινητή καντίνα του Καλφούντζου Νικολάου του Σωτηρίου (νόμιμος εκπρόσωπος της Ν. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ - Φ. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ) στην περιοχή ΚΡΑΣΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ.

 

Με την υπ. αριθ. 181/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας σε κινητή καντίνα του Καλφούντζου Νικολάου του Σωτηρίου (νόμιμος εκπρόσωπος της Ν. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ - Φ. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ) στην περιοχή ΚΡΑΣΣΑ ΜΠΑΝΑΝΑ ΣΚΙΑΘΟΥ.

 

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Ορθή επανάληψη της 144/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί: Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στη δράση «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, καθώς και τη συμμετοχή στην υπό ίδρυση για τον σκοπό αυτό «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Βορείων Σποράδων» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 [Πρόσκληση 053 (Α.Π. 1874 / 17.04.12) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας, ως προς τον ορισμό συντονιστή εταίρου.

 

Με την υπ. αριθ. 182/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

τη συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην υπό ίδρυση «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Βορείων Σποράδων» σύμφωνα με το άρθρο 18 του Νόμου 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) με Συντονιστή τον Συλλόγο Εστιατόρων Ταβερνών και Συναφών Επαγγελμάτων Σκιάθου και εταίρους το Δήμο Σκιάθου, το Δήμο Σκοπέλου, το Δήμο Αλοννήσου, την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου, την Ένωση Ξενοδόχων Σκοπέλου, την Ένωση Ξενοδόχων Αλοννήσου, του Συλλόγου Εστιατόρων Ταβερνών και Συναφών Επαγγελμάτων Σκιάθου, τον συλλόγο γυναικών Σκιάθου και την Asset Τεχνολογική & άλλους τοπικούς φορείς για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της δράσης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

 

β) την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης 053 (Α.Π. 1874 / 17.04.12) της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας.

 

γ) την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας και την ανάληψη δέσμευσης για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 

δ) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στον θαλάσσιο χώρο, για εποχική χρήση ως σημείο εκκίνησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, στη περιοχή «Βασιλιάς» του Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 183/2012 απόφασή του   ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στον θαλάσσιο χώρο, για εποχική χρήση ως σημείο εκκίνησης θαλασσίων μέσων αναψυχής, στη περιοχή «Βασιλιάς» του Δήμου Σκιάθου.

 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Με την υπ. αριθ. 184/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής :

   

 -ως προς το σκέλος των εσόδων :

-την ενίσχυση του υφιστάμενου  Κ.Α.Εσόδου 1211.01 με τίτλο «Έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης »  με το ποσό 2.268,00 ευρώ

-την ενίσχυση του υφιστάμενου  Κ.Α.Εσόδου 1629 με τίτλο « Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων » με το ποσό 10.000,00 ευρώ και

-την ενίσχυση του υφιστάμενου  Κ.Α.Εσόδου 2211 με τίτλο « έκτακτα γενικά έσοδα ποε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά » με το ποσό 10.000,00 ευρώ

-την ενίσχυση του υφιστάμενου  Κ.Α.Εσόδου 0619.02 με τίτλο « ΚΑΠ για μεταφορά μαθητών » με το ποσό 420,00 ευρώ

 

      Σύνολο  αποθεματικού κεφαλαίου :                 3.458,47  ευρώ

      αύξηση  αποθεματικού κεφαλαίου  :               22.688,00 ευρώ 

      Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:    26.146,47 ευρώ

 

-ως προς το σκέλος των εξόδων:

την μεταφορά του  ποσού των  7.268,00 ευρώ από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου

-για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε 00.6823 με τίτλο Κ.Α.Ε. 00.6823 με τίτλο « τόκοι υπερημερίας χρήσης » με το ποσό των 5.000,00 ευρώ  

-για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε 10.6012 με τίτλο « Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ( Διοικητικοί)» με το ποσό των 756,00 ευρώ

     -   για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε 20.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Καθ/τα) » με το ποσό των 630,00 ευρώ

     -   για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε 30.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Τεχν. Υπηρεσία) » με το ποσό των 126,00 ευρώ

     -   για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε 50.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Δημ. Αστυνομία) » με το ποσό των 504,00 ευρώ

     -   για την ενίσχυση του Κ.Α.Ε 10.6022 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Διοικητικοί αορ. χρ.) » με

         το ποσό των 252,00 ευρώ

 

      Σύνολο  αποθεματικού κεφαλαίου :                  26.146,47  ευρώ

      Μείωση  αποθεματικού κεφαλαίου  :                   7.268,00 ευρώ 

     Διαμορφωθέν ποσό του αποθεματικού:       18.878,47 ευρώ

 

 

7ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καθoρισμός ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου Σκιάθου έτους 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 185/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών Δήμου Σκιάθου έτους 2012.

 

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή κλήσης (Κ.Ο.Κ.) από βεβαιωθέντα χρηματικό κατάλογο.

 

Με την υπ. αριθ. 186/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Εγκρίνει την διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 627/2012 του Δήμου Σκιάθου της παράβασης ΚΟΚ του  οχήματος  ΧΑΜ 9366 και εξουσιοδοτεί το τμήμα προσόδων να προχωρήσει στην διαδικασία χρέωσης της παράβασης στο σωστό όχημα ΧΑΗ 9366.

 

 

Τα:  4ο , 8ο , 9ο , και 11ο  θέματα ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Σκιάθος 28 Ιουνίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή