10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην τακτική  συνεδρίαση της

25ης /02/2012,ύστερα από την υπ. αριθ. 3081/20-04-2012 πρόσκληση, αποφάσισε τα παρακάτω:

 

 

 

1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

Ανάκληση των 51/2012 και 64/2012 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του Νόμου 4071/2012 και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου

 

Με την υπ. αριθ. 90/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

 

Ανακαλεί τις 51/2012 και 64/2012 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του Νόμου 4071/2012 και συγκροτεί 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου ορίζοντας τα μέλη του ως εξής:

 

 1. Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ορίζεται ο κ. Πασχάλης Πασχάλης.
 2. Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ορίζεται ο κ. Κωστόπουλος Ευάγγελος, δημότης με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Καραστατήρα Κυριάκο.

Μέλη:

 1. Ο/Η εκάστοτε λιμενάρχης (σήμερα, Υπ/ρχος κ. Κατσαμπάς Νικόλαος) με αναπληρωματικό μέλος που ορίζεται από τον ίδιο (σήμερα, Ανθ/ρχος κ. Στάμου Δημήτριος).
 2. Μασούρος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τη δημότη Διολέττα Χρύσα του Βασιλείου.
 3. Κανταράκη - Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ζλατούδη Αθανάσιο.
 4. Κοφινάς Φώτιος, Δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τη Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ροδανάκη - Κανταράκια Μαριγώ.
 5. Φιλαρέτου Αναστασία, Δημοτική Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον  δημότη κ. Παρίσση Ιωάννη του Θεοδόση.

 

Επιπλέον καθορίζει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου η οποία θα ακολουθεί τη θητεία της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

 

 

1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της προτάσεως των αντιδίκων για συμβιβασμό στο κληροδότημα ΓΑΛΑΤΗ.

 

Με την υπ. αριθ. 91/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Απορρίπτει την πρόταση των αντιδίκων για συμβιβασμό στο κληροδότημα ΓΑΛΑΤΗ

 

2ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Παραχώρηση από τον Δήμο Σκιάθου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σκιάθου, οχήματος MITSUBISHI (2500 κ.β.) με δεξαμενή 800 λίτρων για την αντιπυρική περίοδο 2012 (6 μήνες).

 

Με την υπ. αριθ. 92/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Αποφασίζει την παραχώρηση από τον Δήμο Σκιάθου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σκιάθου, οχήματος MITSUBISHI (2500 κ.β.) με δεξαμενή 800 λίτρων για την αντιπυρική περίοδο 2012 (6 μήνες).

 

 

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας με αντάλλαγμα σε όμορες επιχειρήσεις για το έτος 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 93/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1): Την απευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού χωρίς δημοπρασία,   στους εκμεταλλευόμενους ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ όμορες με τους παρακάτω αιγιαλούς για το έτος 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΧ/ΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΧΡΗΣΗ

 

1

ΕΛΠΑΡ Α.Ε.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1596/01-03-2012

4000 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

2

ΕΛΠΑΡ Α.Ε.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1595/01-03-2012

50 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

 

3

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μ.ΑΜΜΟΣ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΕΜΩΝΗ

1530/29-02-2012 2954/17-04-2012

145 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

4

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΟΥΛΟΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2050/16-03-2012

875 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

5

ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.

ΜΑΡΑΘΑ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

1498/28-02-2012

500 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

6

ΝΟΤΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ Α.Ε.

ΜΑΡΑΘΑ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

1498/28-02-2012

50 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

 

7

ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε.

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

2314/26-03-2012

500 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

8

ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑ Δ.& Ν.  Ο.Ε. 6974128434

Μ.ΑΜΜΟΣ      ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1440/24-02-2012

297 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

9

ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

ΒΑΣΙΛΙΑΣ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

1452/24-02-2012

500 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

10

ΣΚΙΑΘΟΣ ΧΟΛΙΝΤΕΪΣ Α.Ε.(ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ

1745/08-03-2012

210 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

11

ΤΕΓΟΣ Ν. - ΜΑΡΕΣΑΣ Λ. Ο.Ε.

Μ.ΑΜΜΟΣ   ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MIRA MARE

1653/05-03-2012

209 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

12

ΤΡΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΤΡΟΥΛΟΣ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

1479/28-02-2012

600 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

13

ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΔΑΦΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μ.ΑΜΜΟΣ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

1572/01-03-2012

75 Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ειδικότερα, η παραχώρηση της χρήσης του προς αυτών τμημάτων αιγιαλού γίνεται για την εκπλήρωση όλων των πρόσθετων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει έναντι των πελατών τους, και σύμφωνα με την 609/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους το μίσθωμα, υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του ½ της ανώτερης τιμής  δίκλινου δωματίου μετά λουτρού, χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις, όπως η τιμή αυτή προτείνεται  από κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση και εγκρίνεται από τον ΕΟΤ, επί τον αριθμό των κλινών αυτής.

 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Την απ' ευθείας παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού, χωρίς δημοπρασία, σ' αυτούς που έχουν γειτονικές με αυτόν ιδιοκτησίες, στις οποίες είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, όπως καταστήματα, κέντρα αναψυχής , ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π. Η παραχώρηση γίνεται για το έτος 2012 με διάρκεια μίσθωσης μέχρι τις 31-12-2012,  ο δε παραχωρούμενος για απλή χρήση κοινόχρηστος χώρος του αιγιαλού και παραλίας καθορίζεται αποκλειστικά στον έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της επιχείρησης κοινόχρηστο χώρο (έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραμμές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή).

 

Η παραχώρηση γίνεται με τρόπο ώστε κατά μήκος της ακτής αυτή να μην υπερβαίνει το 75% της πρόσοψης, η δε συνολικά παραχωρούμενη έκταση να μην υπερβαίνει το 50% του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται μπροστά στην επιχείρηση.

Μεταξύ των ομπρελών και ανακλίντρων που αναπτύσσονται στον χώρο πρέπει να υπάρχουν οριζόντιοι διάδρομοι πλάτους τουλάχιστον δύο μέτρων για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων, όπως επίσης στην πλευρά της θάλασσας πρέπει να υπάρχει ελεύθερος διάδρομος πλάτος τουλάχιστον έξι (6) μέτρων και συγκεκριμένα με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω για κάθε μια από τις επιχειρήσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 

 

 

 

 

Α/Α

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΑΡΑΧ/ΝΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΝΑ Τ.Μ.

ΧΡΗΣΗ

1

ΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Μ.ΑΜΜΟΣ    ΤΑΒΕΡΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1729/07-03-2012

80 Τ.Μ.

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

2

ΖΛΑΤΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΧΛΑΔΙΕΣ  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

1401/22-02-2012

100 Τ.Μ

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

3

ΖΟΥΧΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Μ.ΑΜΜΟΣ  ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΕΞΑΝΤΑΣ

1458/24-02-2012

52 Τ.Μ

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

4

ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μ.ΑΜΜΟΣ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

1436/24-02-2012

80 Τ.Μ

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

5

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΡΟΥΛΟΣ   ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

1447/24-02-2012

80 Τ.Μ

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

6

 ΚΑΝΤΑΡΑΚΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΟΥΛΟΣ  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

1451/24-02-2012

100 Τ.Μ

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

7

ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΒΡΩΜΟΛΙΜΝΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ

1547/29-02-2012

100 Τ.Μ

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

8

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

1441/24-02-2012

100 Τ.Μ

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

9

ΧΡΙΣΤΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Μ.ΑΜΜΟΣ    ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

1850/13-03-2012

79 Τ.Μ

56,24 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

10

ΛΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΟΛΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

1694/06-03-2012

100 Τ.Μ

28,12 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

11

ΛΑΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΚΟΛΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

1571/01-03-2012

50 Τ.Μ

28,12 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

12

ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΣΙΦΕΡΙ

ΚΑΦΕ

1627/02-03-2012

35 Τ.Μ.

28,12 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

13

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

1575/01-03-2012

120 Τ.Μ

28,12 €/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

14

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΕΝΟΙΚ.ΑΝΤΗΛ.ΟΜΠΡΕΛ.

1485/28-02-2012

30 Τ.Μ

56,24€/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

15

ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΥΤΙΚΑ   ΕΝΟΙΚ/ΝΑ ΔΩΜ. ΑΖΑΛΛΕΑ

1523/29-02-2012

50 Τ.Μ

28,12€/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

16

ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΚΛΗΘΡΙ

1628/02-03-2012

25 Τ.Μ

28,12€/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

17

ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΜΜΟΣ

2360/27-03-2012

35 Τ.Μ

56,24€/Τ.Μ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

18

ΣΤΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

1687/06-03-12

200 Τ.Μ

42.18€/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

19

ΧΡΙΣΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Μ. ΑΜΜΟΣ    ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

2012/15-03-2012

49 Τ.Μ

56,24€/Τ.Μ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

 

4ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Με την υπ. αριθ. 94/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Χορηγεί άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:

 1. ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ  της ΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  στην οδό ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ (CENTRAL) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 2. ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  της ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ συζ. Κων/νου, στην οδό Εθν. Μακαρίου (ΜΕΛΤΕΜΙ) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 3. Εστιατόριο-Μπαρ εντός ξενοδοχείου  της   ΑΓΙΩΤΗΣ  Α.Ε.  στην  οδό Παπαδιαμάντη (LOBBY) (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 4. ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ  ΤΟΥ  ΠΑΠΑΚΟΣΜΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ  στην περιοχή Παλιό Λιμάνι  («ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ») (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 5. ΜΠΑΡ (ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΟ) της  ΛΑΖΟΥ  ΦΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου-Ευαγγελιστρίας (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 6. ΤΑΒΕΡΝΑ -ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ του  ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ  στην περιοχή Κουκουναριές (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).
 7. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ιδιοκτησίας ΠΕΡΓΑΝΤΟΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. στην οδό Παπαδιαμάντη (ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΗΣ).

 

 

5ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Χορήγηση προεγκρίσεων αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

Με την υπ. αριθ. 95/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας  ΑΦΟΙ  ΒΑΛΜΑ  Ο.Ε.   στην περιοχή Αμμουδιά    στην Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 96/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» ιδιοκτησίας  ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ   στην  περιοχή  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ-ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ    στην Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 97/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΡΕΠΕΡΙ» ιδιοκτησίας  ΤΟΥΜΑΝΙΔΗ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  στην Ανατ. Παραλία- Εθν. Μακαρίου    στην Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 98/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας  ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΘ, & ΣΙΑ Ο.Ε.  «ΜΑΡΤΟΣ»   στην Περιφερειακή οδό, στην Σκιάθο.

 

Με την υπ. αριθ. 99/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία  αποφασίζει:

Χορηγεί προέγκριση για άδεια καταστήματος ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΟ (FAST FOOD)-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ (χωρίς καθίσματα) ιδιοκτησίας  ΑΙΓΙΝΗΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   στην συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη-Ευαγγελιστρίας    στην Σκιάθο.

 

 

8ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Εξέταση της υπ΄αρ. πρωτ. 2705/5-4-2012 αίτησης της Δεληγιάννη Άννας του Δημητρίου περί παραχώρησης αίθουσας για τη στέγαση της συλλογής των μουσικών οργάνων.

 

Με την υπ. αριθ. 100/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Παραχωρεί στη μη κερδοσκοπική εταιρία «Τα μουσικά όργανα του κόσμου» (Συλλογή Monier - Δεληγιάννη), την αίθουσα στο Μπούρτζι για την στέγαση της συλλογής των μουσικών οργάνων, για την τουριστική σαιζόν 2012, σύμφωνα με το αρθ.185/παρ 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων διότι είναι εταιρία μη κερδοσκοπική, προάγει την τουριστική προβολή της Σκιάθου και με τη δέσμευση ότι αναλαμβάνει τη συντήρηση της αίθουσας.

 

 

10ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 101/2012 απόφασή του ομόφωνα  αποφασίζει:

Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την εξέταση δικαιολογητικών των νηπίων για την εγγραφή τους στον παιδικό σταθμό Δήμου Σκιάθου αποτελούμενη από τις:

 1. Κανταράκη - Τσολοβίκου Μοσχαδώ, Αντιδήμαρχος.
 2. Δημοράγκα Αφροδίτη, Ταμίας συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
 3. Αιβαλιώτη Μαρία, βρεφονηπιοκόμος - υπάλληλος Κέντρου Παιδιού.

 

 

11ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της αριθμ. 328/2011 Α.Δ.Σ. περί τρόπου τμηματικής καταβολής των τελών των κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το έτος 2012.

 

Με την υπ. αριθ. 102/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

•1.    Τροποποιεί της υπ' αριθ. 328/2011 Α.Δ.Σ. ως προς τον τρόπο χορήγησης των αδειών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το 2012.

•2.    Εγκρίνει την τμηματική καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το 2012, που αιτούνται οι ιδιοκτήτες καταστημάτων της μεσημβρινής παραλίας της Σκιάθου με την υπ΄αριθ. 2318/26-3-2012 αίτησή τους, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης,  ως εξής:

Α) Εφάπαξ καταβολή μέχρι του ποσού των 1.000,00 €

Β) Έως του ποσού των  3.000,00 € σε δυο ισόποσες δόσεις με την καταβολή της 1ης δόσης με την  χορήγηση της άδειας και η 2η δόση  μέχρι 31/7/2012

Γ) Άνω των 3.000,00 € σε τρεις ισόποσες  δόσεις με την καταβολή της 1ης δόσης με  την χορήγηση της άδειας η  2η δόση μέχρι 30/6/2012 και  η 3η δόση μέχρι 31/7/2012

•3.    Εφαρμόζει την τμηματική καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης για το 2012, όπως αναφέρεται παραπάνω για όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της Σκιάθου.

 

 

12ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Διαγραφή υπόλοιπων χρηματικών καταλόγων του Γκουσγκούνη Γεωργίου λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/2011).

 

Με την υπ. αριθ. 103/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Διαγράφει τα υπόλοιπα χρηματικών καταλόγων του Γκουσγκούνη Γεωργίου λόγω υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 54 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α/138/2011) σύμφωνα με το σχετικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι αριθμοί των χρηματικών καταλόγων, και τα ποσά που πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με το νόμο.

 

Χ.Κ. 467/2012

161,25

Χ.Κ. 468/2012

123,51

Χ.Κ. 469/2012

  21,53

ΣΥΝΟΛΟ:

306,29

 

 

13ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών στον KOZELI ALTIN.

 

Με την υπ. αριθ. 104/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού 90,00€ στον KOZELI ALTIN.

 

 

14ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών στην ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

 

Με την υπ. αριθ. 105/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού 22,87€, στην ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

 

 

15ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση επιτροπής για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» Δ. Σκιάθου επιφανείας μέχρι 100 τ. μ. στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό και για εποχιακή χρήση.

 

Με την υπ. αριθ. 106/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Ορίζει μέλος της επιτροπής για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θέση «ΒΑΣΙΛΙΑΣ» Δ. Σκιάθου επιφανείας μέχρι 100 τ. μ. στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό και για εποχιακή χρήση τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μασούρο Χρήστο με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνο.

 

 

16ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση συμπλήρωση της απόφασης κατάργησης αρ. 22/2011 του ΝΠΔΔ Ιθύνουσες Δημοτικές Ενέργειες Εκσυγχρονισμού Σκιάθου.

 

Με την υπ. αριθ. 107/2012 απόφασή του κατά πλειοψηφία αποφασίζει:

Τροποποιεί και συμπληρώνει την Α.Δ.Σ αρ. 22/2011 κατάργησης του ΝΠΔΔ Ιθύνουσες Δημοτικές Ενέργειες Εκσυγχρονισμού Σκιάθου   συμπεριλαμβάνοντας τα εξής:

A)    Oι αρμοδιότητες του ΝΠΔΔ << ΙΘΥΝΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ>> ΙΔΕΕΣ όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ 1810Β/11-8-2011 Σύστασης του ΝΠΔΔ μεταφέρονται   αυτούσιες στο Δήμο

Σκιάθου .

 

Β) Και την μεταφορά χρεών  του ΝΠΔΔ ΙΔΕΕΣ , προκειμένου να τα  εξοφλήσει και σας αναφέρουμε   ανά  ΚΑ εξόδων τα χρέη με τα σύνολά  τους :

 

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

        ΣΥΝΟΛΟ

8111

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

           4.925,92

8113

ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

         12.629,38

8114

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

        113.207,36

8115

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

        290.552,77

8116

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

        217.757,71

8117

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

        463.506,88

 

                                       ΣΥΝΟΛΙΚΑ

      1.102.580,02

 

 

 

Γ)  Τα περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του «ΙΘΥΝΟΥΣΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»  

 Δήμου Σκιάθου  μεταβιβάζονται στο Δήμο Σκιάθου.

 

 

Δ)  Στο  Κέντρο παιδιού εργάζεται  μία υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η οποία μεταφέρεται από 21/03/2012 ( ΦΕΚ κατάργησης  873Β/20-3-2012) στον Δήμο Σκιάθου με την ίδια σχέση εργασίας έως την λήξη της σύμβασής της 31/07/2012:

Μία ( 1 ) υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ9 , κλάδου βρεφονηπιοκόμου

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Σχέση Εργασίας

Ημερομηνία

Πρόσληψης

1

Κωσταρά Χρυσούλα του Δημητρίου

Βρεφονηπιοκόμος

Ορισμένου Χρόνου

01/09/2011

 

      Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προυπολογισμού Οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Σκιάθου με αναμόρφωση αυτού   για εξόφληση των χρεών του καταργηθέντος ΝΠΔΔ ΙΔΕΕΣ  στον ΚΑ 8111 ποσό  4.925,92, στον ΚΑ 8113 ποσού 12.629,38, στον ΚΑ 8114 ποσού 113.207,36, στον ΚΑ 8115  ποσού 290.552,77, στον ΚΑ 8116 ποσού  217.757,71, στον ΚΑ 8117 ποσού 463.506,88 και για  κάλυψη  μισθοδοσίας της υπαλλήλου ορισμένου χρόνου που μεταφέρεται στον Δήμο Σκιάθου στους ΚΑ 15.6041 ποσό 6.500,00 και 15.6051 ποσό 1.800,00.

 

 

18ο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012» και  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

 

Με την υπ. αριθ. 108/2012 απόφασή του ομόφωνα αποφασίζει:

Εγκρίνει την μελέτη για την εκτέλεση της εργασίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012» και  καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης ως εξής: Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά. Η Οικονομική Επιτροπή θα καθορίσει τους όρους δημοπράτησης.

 

 

Τα θέματα 6ο, 7ο, 9ο, 19ο, 20ο, και 21ο της ημερήσιας διάταξης αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση.

 

 

Σκιάθος 26 Απριλίου 2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΑΓ. ΖΛΑΤΟΥΔΗΣ

kales diakopes Dimos Skiathou Page 01

dark blue el

skiathos live gr

Κύλιση στην Αρχή